Kütüphanenin tarihçesi

Merkez Kütüphanenin kurulmasından bugüne kadar olan gelişim süreci zaman dizinsel olarak aşağıda ayrıntılı biçimde yer almaktadır.

      

MSGSÜ Kütüphane Kronolojisi

1882

Sanayi-i Nefise Mektebi ile birlikte Kütüphanesi de kurulmuştur.

1882

Aralık ayında Sanayi-i Nefise Mektebi Kütüphanesi için Fransa’ya kitaplar sipariş edilmiştir.

1926

Kütüphane Fındıklı’daki Meclis-i Mebusan binasına taşınmıştır.

1948

1 Nisan 1948 ‘de çıkan Akademi yangınında Kütüphanede bulunan 12.000’e yakın kitap yanmıştır.

1949

3 Mart 1949 günü 1.500 cilt kitap ve 50’ye yakın röprodüksiyon ile yeniden kurularak açılmıştır.

1953

Yangından sonra yeniden inşa edilen Cemile Sultan Sarayı’na taşınmıştır.

1969

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Kütüphanesi adını almıştır.

1975

Cemile Sultan Sarayı ile Adile Sultan Sarayı arasına yapılan binanın ikinci katındaki yeni yerine taşınmıştır.

1982

Mimar Sinan Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı adını almıştır.

1988

Kütüphanedeki koleksiyona ait kayıtlar Bilgi-İşlem Daire Başkanlığı’nın hazırladığı bir programla bilgisayara aktarılmaya başlanmıştır.

1989

Kütüphane Yönergesi Üniversite Senatosu tarafından kabul edilerek uygulamaya konulmuştur.

1994

Kütüphane hizmetlerinin bilgisayar ortamında sunulmasına yönelik ilk kapsamlı otomasyon programı ile ilgili altyapı çalışmalarına başlanmıştır.

1995

INTERNET için gerekli altyapı çalışmaları tamamlanmıştır.

1995

Kütüphane bütçesi arttırılmış, çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı yeni süreli yayına abone olunmuştur.

1998

YORDAM 2001 Kütüphane Otomasyon Programı satın alınmıştır.

2000

Koleksiyonun bir kısmında uluslararası sınıflama sistemi olan LC (Library of Congress) sınıflama ve yerleştirme sistemine geçilmiştir

2002

Barkotlu ödünç verme sistemine geçilmiştir.

2003

Nadir eserler bölümünün yeniden düzenlenme çalışmalarına başlanmıştır. Bu bölümdeki kitapları nemden korumak için nem cihazı satın alınmıştır.

2006

Yangın Uyarı Sistemi kurulmuştur.

2006

Nadir eserler bölümündeki kitapların kütüphane otomasyonu programına kaydedilmesi bitirilmiş, bu bölüm için yeni ahşap raflar yaptırılmıştır.

2006

Kesintisiz güç kaynağı (UPS) sistemi kurulmuştur.

2007

Kütüphane içinde güvenlik kamerası sistemi kurulmuştur.

2007

Görme özürlüler için bilgisayar sistemi ve yazıcısı hizmete sunulmuştur.

2012

Tüm kaynaklara (basılı ve elektronik yayınlar) tek bir ara yüzden erişim imkânı sunan Discovery Tolls (Keşif Aracı)’na abone olunmuştur.

2019

Lisansüstü tezlerin elektronik versiyonu Kütüphane Otomasyon Programına yüklenerek tam metin açık erişime sunulmuştur.