Kütüphanenin tarihçesi

Merkez Kütüphanenin kurulmasından bugüne kadar olan gelişim süreci zaman dizinsel olarak aşağıda ayrıntılı biçimde yer almaktadır.

  1. Kütüphane Kronolojisi
 

1882

Sanayi-i Nefise Mektebi ile birlikte Kütüphanesi de kurulmuştur.

 

1882

Aralık ayında Sanayi-i Nefise Mektebi Kütüphanesi için Fransa’ya kitaplar sipariş edilmiştir.

 

1926

Kütüphane Fındıklı’daki Meclis-i Mebusan binasına taşınmıştır.

 

1948

1 Nisan 1948 ‘de çıkan Akademi yangınında Kütüphanede bulunan 12.000’e yakın kitap yanmıştır.

 

1953

Yangından sonra yeniden inşa edilen Cemile Sultan Sarayı’na taşınmıştır.

 

1969

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Kütüphanesi adını almıştır.

 

1975

Cemile Sultan Sarayı ile Adile Sultan Sarayı arasına yapılan binanın ikinci katındaki yeni yerine taşınmıştır.

 

1982

Mimar Sinan Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı adını almıştır.

 

1988

Kütüphanedeki koleksiyona ait kayıtlar Bilgi-İşlem Daire Başkanlığı’nın hazırladığı bir programla bilgisayara aktarılmaya başlanmıştır.

 

1989

Kütüphane Yönergesi Üniversite Senatosu tarafından kabul edilerek uygulamaya konulmuştur.

 

1994

Kütüphane hizmetlerinin bilgisayar ortamında sunulmasına yönelik ilk kapsamlı otomasyon programı ile ilgili altyapı çalışmalarına başlanmıştır.

 

1995

INTERNET için gerekli altyapı çalışmaları tamamlanmıştır.

 

1995

Kütüphane bütçesi arttırılmış, çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı yeni süreli yayına abone olunmuştur.

 

1998

YORDAM 2001 Kütüphane Otomasyon Programı satın alınmıştır.

 

2000

Koleksiyonun bir kısmında uluslararası sınıflama sistemi olan LC (Library of Congress) sınıflama ve yerleştirme sistemine geçilmiştir

 

2002

Barkotlu ödünç verme sistemine geçilmiştir.

 

2003

Nadir eserler bölümünün yeniden düzenlenme çalışmalarına başlanmıştır. Bu bölümdeki kitapları nemden korumak için nem cihazı satın alınmıştır.

 

2006

Yangın uyarı sistemi kurulmuştur.

 

Nadir eserler bölümündeki kitapların kütüphane otomasyonu programına kaydedilmesi bitirilmiş, bu bölüm için yeni ahşap raflar yaptırılmıştır.

 

American Mathematical Society (AMS) tarafından yayınlanan ve “Mathematical Reviews” adlı derginin Internet versiyonu olan MathSciNet veri tabanına abone olunmuştur.

 

Kesintisiz güç kaynağı (UPS) sistemi kurulmuştur.

 

2007

Grove Art Online veritabanına abone olunmuştur.

 

ScienceDirect veri tabanı ULAKBİM-EKUAL kapsamında erişime açılmıştır.

 

Kütüphane içinde güvenlik kamerası sistemi kurulmuştur.

 

Görme engelliler için bilgisayar sistemi ve yazıcısı hizmete sunulmuştur.

 

2008

Taylor&Francis veri tabanıULAKBİM-EKUAL kapsamında erişime açılmıştır.

 

EBSCHO Host veritabanları (21 adet)ULAKBİM-EKUAL kapsamında erişime açılmıştır.

 

JSTOR veri tabanına abone olunmuştur.

 

Online Sheet Music veri tabanına abone olunmuştur.

 

Ebrary Academic Complete veri tabanına abone olunmuştur.

 

2009

Kütüphanelerarası Ödünç Verme işlemleri KİTS (Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi) üzerinden elektronik ortamda başlanmıştır.

 

2010

BOMONTİ Kampüsünde Kütüphane için 80 m2 yeni ek mekan sağlanmıştır.

 

Üniversite dışından elektronik kaynaklara erişim hizmeti sunulmaya başlanmıştır.

 

ProQuest Sanat ve Tasarım veri tabanı paketine abone olunmuştur.

 

2011

Bridgeman Education (Görüntü-Resim-Sanat Koleksiyonu) veri tabanı paketine abone olunmuştur.

 

YORDAM Kütüphane Otomasyon Programının yeni versiyonuna geçilmiştir.

 

TO-KAT (Ulusal Toplu Katalog) Projesine Üniversitemiz Kütüphanesi entegre olmuştur.

 

Üniversitemiz Yayınları Arşivinde yer alan yayınların dış kapakları taranarak kapak resimleri ile birlikte katalog taramaya açılmıştır.

 

2012

The Benezit Dictionary of Artist veri tabanına abone olunmuştur.

 

World E-Book Library veri tabanına abone olunmuştur.

 

The Vogue Archive veri tabanına abone olunmuştur.

 

Kütüphane Otomasyon Programının daha verimli ve kesintisiz çalışması için Mac Server alınmıştır.

 

WEB tabanlı akademik keşif motoru SUMMON abone olunmuş hizmete sunulmuştur.

 

2013

Project Muse veri tabanına abone olunmuştur.

 

Material ConneXion