Kültür ve Sanat Etkinlikleri Koordinatörlüğü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlük Kültür ve Sanat Etkinlikleri Koordinatörlüğü, Üniversite bünyesinde gerçekleştirilmek istenen tören, sergi, konferans, panel, sempozyum gibi faaliyetlerin ve toplantıların organize edilmesi ile sorumludur.

Kurum içinde tüm öğrencilerimiz ile akademik ve idari personelimiz; kurum dışında ise kültür sanat çevresi, gelecekteki öğrenciler ve aileleri, tüm eğitim kurumları, gençlik örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve medya kuruluşlarını hedef kitlesi olarak alır.

Etkinliklerdeki görevlerimiz;

*Etkinliği gerçekleştirecek kişi veya kuruluşlar ile bağlantı kurulması, gerekli yer ve zamanın belirlenmesi, bu mekanlar için gerekli donanımın sağlanması.

*Üniversitemiz bünyesindeki salonları kullanarak kültür ve sanat etkinliği düzenlemek isteyen kuruluşların organizasyonlarına destek verilmesi.

*Üniversitemiz akademik açılış töreni, kuruluş yıl dönümü, milli bayramlar, mezuniyet töreni gibi periyodik etkinliklerin organize edilmesi.

*Üniversitemiz Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen tüm etkinliklerin organize edilmesi. Tophane-i Amire KSM’de gerçekleştirilecek etkinliklerin tüm sürecinin koordine edilmesi. Başvuruların Sanat Kurulu’na sunulması; gerekli görüşmelerin yapılması; resmi prosedürün yürütülmesi; etkinliğin hazırlık, sunum ve toparlanma sürecindeki teknik detaylarla ilgilenilmesi; etkinliğe paralel yürütülen tüm faaliyetlerin koordine edilmesi. 

*Üniversitemiz Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu'nda düzenlenen tüm etkinliklerin organize edilmesi.

*Kurum bünyesinde veya üniversitenin işbirliği ile gerçekleşecek olan tüm etkinliklere ait her türlü tanıtım görselinin (afiş, davetiye, broşür, katalog, led ekran görseli vb.) kurumsal kimliğe göre uygunluğunun ve içerdiği bilgilerin doğruluğunun kontrol edilmesi; uygun olan görsel malzemelerin ilgili Rektör Yardımcısına iletilmesi; onaylanan görsel malzemelerin okul içi duyuru için Basın Halkla İlişkiler Birimi’ne, üniversite anasayfa duyurusu için webmaster’a, okul matbaasında basılacak olanların matbaaya yönlendirilmesi; etkinliklerin yapıldıkları salon bazında kurumun web sitesinde ve YÖKSİS sisteminde duyurulması.

*Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi web sitesinde, ilgili salonlar sekmesinde, üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen etkinliklerin duyurusunun yapılması.

*Rektörlük adına yapılan organizasyonlarda afiş ve davetiye hazırlanması ve dağıtımının yapılması. Kurum bünyesinde gerçekleşecek olan sergi, resmi tören, konferans, konser vb. etkinliklere ait davetiye, afiş, billboard, broşürler, almanak vb. her türlü grafik görsellerinin tasarımının, grafik uygulamasının ve baskı takibinin yapılması. Kurum bünyesinde yayınlanan bazı kitap, katalog dergi vb. yayınların kurumsal kimliğe uygun olarak tasarlanması, grafik uygulamasının yapılması, baskıya hazır hale getirilmesi.

Telefon : 0 (212) 243 20 48 - 0 (212) 252 16 00 - 4296
Mail : kultur@msgsu.edu.tr