Kültür Varlıkları ve Sanat Eserleri
 Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sıtkı Halit CANOL
 Müdür Yardımcısı   Dr. Ögr. Üyesi Özden ORMANCI ÖZTÜRK
 Email  merlab@msgsu.edu.tr 
 Telefon (+90)212 246 0011 / 5651
Direkt (+90)212 234 7588
 Fax (+90)212 234 7588
 Web Adresi https://merlab.msgsu.edu.tr/
 Adres

Cumhuriyet Mahallesi Silahşör Caddesi No:71, 34380 Bomonti, Şişli/İstanbul

MSGSÜ Bomonti Kampüsü/B2 Katı
 Kuruluş Tarihi  21.07.2010

 

 

Kültürel mirasın koruma ve onarımı üzerine yapılan çalışmalar bilim ve sanatın ayrılmaz bir bütün olduğunu gösterir. Yaşadığımız bu topraklarda binlerce yıldır bırakılan, medeniyetin temelini oluşturan, birçok eser eksik ve yanlış onarımlar sonucu yok olmuştur. Dünya mirası olan bu eserlerin gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarılması merkezimizin birinci önceliğidir.

Devlet Planlama Teşkilatı (yeni ismi ile Kalkınma Bakanlığı) tarafından desteklenen “Merkezi Araştırma Laboratuvarı” projesi (MerLab) 2010 yılı Temmuz ayında başlamıştır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulan Kültür Varlıkları ve Sanat Eserleri Malzeme Uygulama ve Araştırma Merkezi çatısı altında faaliyetlerine devam etmektedir.

Kültür Varlıkları ve Sanat Eserlerinin korunması için malzeme analizi konusunda hizmet veren ve ileri analiz yöntemlerinin kullanıldığı geniş kapsamdaki cihaz parkurunu içinde barındıran ülkemizde kurulmuş öncü laboratuvardır. İlkleri kendisine amaç edinen merkezimiz, Kültür Varlıkları ve Sanat Eserlerinin yerinde (in-situ) tahribatsız analizlerini yapabilmek için 2013 yılında MOBİL laboratuvarı faaliyete geçirmiştir. Dokuz alt laboratuvardan oluşan Merkezi Araştırma Laboratuvarında ileri analiz yöntemleri kullanılarak bilimsel güvenilirliğin arttırılması için çalışmalar yapılmaktadır. Bu bağlamda, özgün ve çağdaş malzemelerin nitelikleri ve üretim teknolojileri, bozulma durumları ve mekanizmaları belirlenerek koruma onarım çalışmalarının daha sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için raporlar hazırlanmaktadır. Merkezimiz, üniversitemiz araştırmacılarının yurtiçi/yurtdışı çalışmalarına bilimsel destek verdiği gibi kamu kurum/kuruluşları, sanayi ve üçüncü şahıslarla işbirliği yapmaktadır.

Kültür Varlıkları ve Sanat Eserlerinin koruma-onarımı, teknolojik açıdan sürekli gelişme kaydeden bir konudur. Merkezimiz yurtdışı bağlantıları ile bu konudaki gelişmeleri takip ederek akademik olarak ilerlemesini sürdürecektir.

 

(+90)212 246 0011 / 5651

 

Merkezin amacı


Taşınır (yağlı boya tablo, yazma eser, cam ve seramik eserler gibi) ve taşınmaz (camii, çeşme, ahşap yapılar, arkeolojik kazılarda çıkan taşınmaz buluntular gibi) kültür  varlıklarının koruma- onarım çalışmalarının bilimsel verilere dayandırılarak yürütülebilmesi ve sanat eserlerinin kimliklendirilmesi için gerekli olan malzeme analizlerini ileri analiz teknikleri kullanarak gerçekleştirmektir. Bu konuda, üniversiteler ve diğer kamu kurum kuruluşları ile işbirlikleri gerçekleştirerek, bilimsel güvenilirliğin hâkim olduğu
çalışmaların yapılması ve projelerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Merkezin hedefleri;

  • İleri karakterizasyon teknikleri kullanılarak ülkemizde ilk kez kültür varlıklarımız ve sanat eserlerimize ait veri bankasını oluşturmak ve bu konuda danışma merkezi konumuna gelmek, 
  • Analiz için yurt dışına çıkarılan eserlerimize ait çalışmaları merkezimizde yaparak, eserlerin ülke dışına çıkmasını önlemek ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak,
  • Kültür varlıkları konusunda ülkemizin sahip olduğu zenginliği bilimsel verilerle destekleyerek kurulacak uluslararası işbirlikleriyle merkezin evrensel düzeyde tanınırlığını sağlamak şeklinde özetlenebilir.