Kentsel Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi
Merkez Müdürü: Prof. Dr. Sema ERGÖNÜL
Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. İnci OLGUN
Email kenttam@msgsu.edu.tr - sema.ergonul@msgsu.edu.tr
Telefon 0(212)252 1600/4240
Adres Pürtelaş Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No: 24 Beyoğlu/İSTANBUL
Kuruluş Tarihi 22.08.2014

Kentsel Tasarım Rehberlerinin Hazırlanması Projesi yürütülmektedir.