Kadın Araştırmaları
 Merkez Müdürü Prof. Dr. Sibel YARDIMCI YALÇINTAN
 Müdür Yardımcıları  Prof. Dr. Çağlayan KOVANLIKAYA
 Email msgskam@msgsu.edu.tr 
 Telefon 0212 246 00 11 / 5624-5314
 Adres Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad.No: 71 5. Kat Bomonti - Şişli /İSTANBUL 
 Kuruluş Tarihi 25.09.2016

 

MSGSÜ Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelim konularında yürütülen araştırma ve çalışmaları desteklemeyi; üniversitemiz bünyesinde farklı alanlarda çalışan, toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelimlerle ilgili meseleler konusunda düşünen kişiler arasında disiplinler-arası karşılaşma ve ittifak imkanları yaratmayı hedeflemektedir.

MİSYON

 

—  Kadın araştırmaları, erkeklik çalışmaları, beden, toplumsal cinsiyet ve cinsellik eksenli araştırmalar yürütmek, bu konular çerçevesinde yürütülen çalışmaları desteklemek;

—  Üniversitemiz bünyesinde farklı disiplinler çerçevesinde bu alanlarda çalışan kişiler arasında karşılaşma ve işbirliği olanakları yaratmak;

—  Bu bağlamda, çok-yönlü, çok-sesli, katılımcı ve herkese açık bilgi üretimini teşvik etmek;

—  Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim eksenli ayrımcılık ve şiddet biçimlerine üniversite genelinde dikkat çekmek ve bu konularda önleyici tedbirler almak.

 

VİZYON

 

Merkezimizin vizyonu,

Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim başta olmak üzere, sınıf, etnik köken, dil, din, inanç ve sakatlık temelli her tür ayrımcılık biçimiyle nasıl mücadele edilebileceğini birlikte düşünmek, bu konularda yürütülen araştırmaları desteklemek ve böylece daha eşitlikçi, paylaşımcı, şeffaf ve özgür bir üniversite ortamının kurulmasına katkıda bulunmaya çalışmaktır.