Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MSGSÜ KAM)
Merkez Müdürü: Prof. Dr. Sibel Yardımcı 
Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Çağlayan KOVANLIKAYA
Email kaum@msgsu.edu.tr - sibel.yalcintan@msgsu.edu.tr
Telefon 0212 246 00 11/5300
Adres Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad.No: 71 Bomonti - Şişli /İSTANBUL
Kuruluş Tarihi 25.09.2016

MSGSÜ Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelim konularında yürütülen araştırma ve çalışmaları desteklemeyi; üniversitemiz bünyesinde öne çıkan farklı alanlarda çalışan, toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelimlerle ilgili meseleler konusunda düşünen kişiler arasında disiplinlerarası karşılaşma ve ittifak imkânları yaratmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelimleri, sınıf, ırk, etnisite, milliyet, sakatlık gibi farklı koşul ve deneyimlerle etkileşimleri ve bütün çeşitlilikleri içinde ele almayı hedefliyoruz; bu sırada ayrımcı ön kabulleri reddeden, sorgulayıcı ve yeniliklere açık bir yaklaşım benimsiyoruz. Buradan devamla merkezimizin önceliklerinden biri de bizzat üniversitede, başta cinsiyete ve cinsel yönelimlere dayalı ayrımcılık olmak üzere farklı ayrımcılık biçimleriyle nasıl mücadele edilebileceğini birlikte düşünmek ve daha eşitlikçi, paylaşımcı, şeffaf ve özgür bir üniversite ortamının kurulmasına katkıda bulunmaya çalışmaktır.