İSTATİSTİK
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Gülay BAŞARIR
Bölüm Başkan Yardımcıları : Doç. Dr. Barış AŞIKGİL
Doç. Dr. Eylem DENİZ HOWE
Bölüm Sekreteri: : Kader YALÇIN
Telefon : (0212) 246 00 11 / 5502
Faks : (0212) 261 11 21

1984 yılından bu yana eğitim veren İstatistik Bölümü, İstatistik Teorisi ve Uygulamalı İstatistik olmak üzere iki Anabilim Dalından oluşmaktadır. Lisansüstü ve Doktora alanında eğitim veren programın amacı; istatistik alanında temel bilgileri öğrencilere en iyi şekilde vermek, karşılaşılacak sorunlara bilimsel çözümler getirebilecek nitelikte çözüm odaklı, araştıran, sorgulayan bireyler yetiştirmektir. Lisans, lisansüstü ve doktora programları bu çerçevede oluşturulmuştur. Buna göre özellikle lisans düzeyinde, öğrencilere ilgi alanlarına göre farklı seçmeli ders olanakları sunulmakta ve mezuniyet sonrası çizecekleri yolda kendilerini daha iyi yetiştirmeleri sağlanmaktadır. Mezunlarımız, bilgisayar programcılığı ve kullanım bilgileri ile destekli sağlam istatistik alt yapısıyla özellikle özel sektörde ve çok çeşitli alanlarda iş bulma olanağına sahiptirler.

  • İstatistik Teorisi Anabilim Dalı
  • Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı

Vizyonumuz
Ulusal ve uluslararası alanda tanınan, araştıran, sorgulayan çağdaş ve iyi istatistikçiler yetiştirmek, farklı disiplinlerle entegre olan bir bölüm olmak.

Misyonumuz
Topluma yararlı bilgi üreten, çağdaş, evrensel, üstün nitelikli istatistikçiler yetiştirmek, disiplinler arası çalışmalarla bilime katkı sağlamaktır.

Tarihçe
1984 yılında eğitime başlayan İstatistik Bölümü, İstatistik Teorisi ve Uygulamalı İstatistik Anabilim Dallarından oluşmaktadır. İstatistik Bölümündeentegre olan bir bölüm olmak. lisans, lisansüstü ve doktora programlarına yönelik eğitim gerçekleştirilmektedir. Programların amacı, öğrencileri ve araştırmacıları gözlemlerin ve deneylerin içine çekmek; sosyal, ekonomik ve kamu sistemleri ve organizasyonlarının derledikleri verilerin analizini yapabilir düzeye getirmek ve bu tür sistemler hakkında istatistiksel çıkarımda bulunabilme yeteneği kazandırmaktır. İstatistik eğitimini tamamlayan öğrenciler kazandıkları uzmanlığı araştırma kuruluşlarında, sınai ve sosyal kuruluşlarda ortaya çıkan problemlerin çözümünde ustalıkla kullanabilmektedirler. Bölüm mezunlarımız, özel kuruluşlarda olduğu kadar Türkiye İstatistik Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı ve diğer kamu kurumlarının araştırma ve analiz departmanlarında   çalışabilmektedirler. 
İstatistik Lisans Programı'nın genel yapısı yukarıda verilen amaç çerçevesinde oluşmuş ve biçimlenmiştir. Buna göre, zorunlu ders grubunda Matematik, İstatistik Kuramı ve Yöntemleri, Yöneylem Araştırması ve Bilgisayar Programlama alanlarındaki dersler bulunmaktadır. 118 kredilik zorunlu ders grubunun mezuniyet için gerekli olan 140 kredi içindeki payı %84'dür. Seçmeli derslerin kredi toplamı 32 olup, toplam kredinin %16'sını oluşturmaktadır. Mezunların istihdam koşulları da dikkate alınarak İnsan Kaynakları, Veri Tabanı Sistemleri, Veri Madenciliği, Sermaye Piyasası ve Borsa, Risk Analizi, Proje Yönetimi, Sosyoloji seçmeli dersleri oluşturulmuştur. 
İstatistik Bölümünde kadrolu olarak üç profesör, dört doçent, altı yardımcı doçent, yedi araştırma görevlisi ve bir uzman bulunmaktadır.