İletişim

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Meclis-i Mebusan Cad. No:24
34427  Fındıklı-Beyoğlu / İstanbul

Tel: (0212) 252 16 00 / 4275
Direkt:(0212) 293 90 26
E-posta: kutuphane@msgsu.edu.tr