İDARİ

Konservatuvar Sekreterliği : Elif Nurel (elif.nurel@msgsu.edu.tr)

Öğrenci İşleri :Bilgisayar İşletmeni Elif KAZGAN (elif.kazgan@msgsu.edu.tr)
Şef Saime ÇELİKOK (saime.celikok@msgsu.edu.tr)
Bilgisayar İşletmeni Ali SAĞLAM (ali.saglam@msgsu.edu.tr)      
Bilgisayar İşletmeni Utkan Umut KOÇTÜRK (umut.kocturk@msgsu.edu.tr)

Muhasebe :

Şube Müdürü Merve Yıldırım 
Bilgisayar İşletmeni Ramazan KOCAOĞLU (ramazan.kocaoglu@msgsu.edu.tr)
Bilgisayar İşletmeni Özcan YILMAZ (ozcan.yilmaz@msgsu.edu.tr)

 

Yazı İşleri : 
Şube Müdürü Eda ÇAKIR TOPRAK(eda.cakir.toprak@msgsu.edu.tr)

Memur Nur Kaplan (nur.kaplan@msgsu.edu.tr)

Memur Ayşe Sarıer (ayse.sarier@msgsu.edu.tr)

Kütüphane : 

Uzman Nazlı Kalkan (nazli.kalkan@msgsu.edu.tr)

Şef Erol KILIÇ (erol.kilic@msgsu.edu.tr)