İDARİ

Konservatuvar Sekreterliği 

Adı ve Soyadı  Ünvanı  Telefon No e-posta
Elif NUREL Yüksek Okul Sekreteri (0212) 260 10 50/2606 elif.nurel@msgsu.edu.tr

 

Müdür Sekreterliği 

Adı ve Soyadı  Ünvanı  Telefon No e-posta
Nilüfer TÜFEKÇİ Şef (0212) 260 10 50/2602 nilufer.tufekci@msgsu.edu.tr

 

Bölüm Sekreteri

Müzik, Müzikoloji ve Sahne Sanatları Bölüm Sekreteri

Adı ve Soyadı  Ünvanı  Telefon No e-posta
Ahmet YENİGÜN Bilgisayar İşletmeni (0212) 260 10 50/2642 ahmet.yenigun@msgsu.edu.tr

 

Yazı İşleri

Adı ve Soyadı  Ünvanı  Telefon No e-posta
Eda ÇAKIR TOPRAK Şube Müdürü (0212) 260 10 50/2608 eda.cakir.toprak@msgsu.edu.tr
Ayşe SARIER  Bilgisayar İşletmeni (0212) 260 10 50/2609 ayse.sarier@msgsu.edu.tr
Nur KAPLAN Bilgisayar İşletmeni (0212) 260 10 50/2610 nur.kaplan@msgsu.edu.tr

 

Muhasebe

Adı ve Soyadı  Ünvanı  Telefon No e-posta
Ramazan KOCAOĞLU Bilgisayar İşletmeni (0212) 260 10 50/2617 ramazan.kocaoglu@msgsu.edu.tr
Merve YILDIRIM  Bilgisayar İşletmeni (0212) 260 10 50/2610 merve.yildirim@msgsu.edu.tr

 

Öğrenci İşleri 

Adı ve Soyadı  Ünvanı  Telefon No e-posta
Saime ÇELİKOK  Şef (0212) 260 10 50/2613 saime.celikok@msgsu.edu.tr
Elif KAZGAN Bilgisayar İşletmeni (0212) 260 10 50/2611 elif.kazgan@msgsu.edu.tr
Ali SAĞLAM Bilgisayar İşletmeni (0212) 260 10 50/2612 ali.saglam@msgsu.edu.tr
Utkan Umut KOÇTÜRK  Memur (0212) 260 10 50/2614 umut.kocturk@msgsu.edu.tr

 

Kütüphane 

Adı ve Soyadı  Ünvanı  Telefon No e-posta
Erol KILIÇ Şef (0212) 260 10 50/2616 erol.kilic@msgsu.edu.tr

 

Sağlık Ünitesi

Adı ve Soyadı  Ünvanı  Telefon No e-posta
Türkan BİRİNCİ KAYA Hemşire (0212) 260 10 50/2620  
Hasan Hüseyin İHTİYARKAPLAN  Sağlık Memuru (0212) 260 10 50/2620