İdari Yapı
Adı ve Soyadı  Ünvanı  Telefon No e-posta
Esra YAY 

Bilgisayar İşletmeni (Merkez Sekreteri)

 

esra.yay@msgsu.edu.tr

Sebahat YÜCEL Memur (Kayıt Sorumlusu)