İdari Büro
Adı ve Soyadı  Ünvanı  Telefon No e-posta
Melek KANSU Fakülte Sekreter V. (0212) 252 16 00  melek.kansu@msgsu.edu.tr
Çiğdem KURUGÖL Şube Müdürü (0212) 252 16 00/4242 cigdem.kurugol@msgsu.edu.tr
Ayşe GÜCEK TADIR    Şef (0212) 252 16 00/4242  
Şengül ULUTAŞ  Şef (0212) 252 16 00/4242 sengul.ulutas@msgsu.edu.tr
Kader İZGİN Bilgisayar İşletmeni (0212) 252 16 00/4242 kader.izgin@msgsu.edu.tr
Nurben TÜRK ŞEN Bilgisayar İşletmeni (0212) 252 16 00/4242 nurben.turk@msgsu.edu.tr
Mehmet PİŞKİN Bilgisayar İşletmeni (0212) 252 16 00/4242 mehmet.piskin@msgsu.edu.tr
Feranaz Miraç YALÇIN Bilgisayar İşletmeni (0212) 252 16 00/4242  
Cengiz KAPÇAK  Teknisyen Yrd. (0212) 252 16 00/4242 cengiz.kapcak@msgsu.edu.tr
Mehmet KAYA Hizmetli (0212) 252 16 00/4242 mehmet.kaya@msgsu.edu.tr