Heykel Tasarımı
 Merkez Müdürü  
 Müdür Yardımcıları   
 Email  
 Telefon  0(212) 252 1600
 Adres  Pürtelaş Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No: 24 Beyoğlu/İSTANBUL  
 Kuruluş Tarihi  21.06.1999


Amaç ve Görevleri

 Mimar Sinan Üniversitesi "Heykel Tasarım, Uygulama ve Araştırma Merkezi", ülke içinde ve dışında, heykel tasarımı uygulama ve projelendirilmesine ilişkin araştırma, eğitim, yayın, yeni sanat hareketleri alanında çalışmalar yapan ve bu alanlarda üniversite öğretimine ve çağdaş Türk sanatının gelişmesine destek veren bir bilim ve sanat kurumudur.

a) Heykel ve çevre tasarımı projelendirme ve uygulaması ile, üretimde biçimlendirme sorunlarına yönelik inceleme, araştırma ve yayın eğitimi yapmak, bu konularda yayınlar gerçekleştirmek,

b) Heykel tasarımı, projelendirmesi ve uygulaması ile ilgili Türkçe ve yabancı dillerde yazılmış eserleri, yapılmış çalışmaları, belgeleri ve her türlü kaynakları derleyerek arşiv kurmak, geliştirmek ve yayınlamak ve çeviriler yapmak,

c) Türkiye heykel sanatı tarihi ve Türk heykel tasarımlarının korunması, Türk heykel tarihinin gelişmesini ortaya çıkaran örnekleri belirlemek, restorasyon ve yenilenmesine ilişkin araştırmalar yapmak, referans kaynağı olabilecek kitaplık kurmak, konu ile ilgili başka kurum ve kişilerle ilişki kurmak, yenilikleri takip etmek, sonuçlarını ilgili makamlara duyurmak, yayımlamak, konu ile ilgili kongre, toplantı, seminer ve konferanslara gitmek ve düzenlemek, eğitim birimi oluşturmak,

d) Yurt içinde ve dışında bulunan kamusal ve özel kuruluşlar, enstitüler, kütüphaneler, kurumlar, dernekler ve bu konuda bağımsız çalışanlarla işbirliği yapmak,

e) Yapılacak bilimsel ve sanatsal araştırma ve incelemeler için, geçici yada sürekli komisyonlar kurmak, gereken durumlarda bilirkişi oluşturmak veya davet etmek,

f) Merkeze gönderilecek bilimsel ve sanatsal sorular üzerine danışmanlık yapmak, rapor düzenlemek ve her türlü uzmanlık görevini yapmak,

g) Yurt içinden ve dışından isteyen sanatçıların yapıtlarını, kitaplarını notlarını bağış kabul etmek, bağışlanan eserleri muhafaza etmek ve tanıtmak, sınırlı sayıda kopyalamak, bunları devamlı veya sınırlı sürede sergilemek, satışa sunmak, müzayede düzenlemek veya müzayededen eser satın almak, gerektiğinde, galerici, kolleksiyoncu ve benzeri birimlere bilgi vermek ve seminer düzenlemek,

h) Heykel sanatını teşvik ve tanıtım amaçlı yarışma açmak, ödül vermek,

ı) Yurt içi ve yurt dışında sanat, kültür, bilgi görgü artırma gezileri düzenlemek,

j) Yurt içi ve yurt dışında geçici ve sürekli, ulusal ve uluslar arası sergi açmak, sergiye davet etmek, diğer ülkelerin sanat ve eğitim kurumlarıyla ilişki kurmak, sanatçı öğretim üyesi ve öğrenci değişimi yapmak, her türlü sanatsal etkinliği düzenlemek veya katkıda bulunmak,

k) Türk Sanatının ve sanatçısının yurt içinde ve dışında her türlü tanıtımını yapmak. Bu konularda kitap katalog, afiş, broşür, tanıtım kartı, video kaset, bilgisayar disketi vb. hazırlamak veya hazırlatmak. Hatıra parası, pulu, şilti, sanat objeleri, çocuklar için tanıtım kitapları yaptırmak,

l) Yurt içi ve yurt dışı basında heykeltraşları ve heykel sanatını ilgilendiren her türlü konuda çıkmış haberleri derlemek, arşivlemek, belgelik hazırlamak ve kendi alanında her türlü iletişimi sağlamak, internete bağlanmak,

m) Öğretmen ve yöneticilere hizmet içi eğitim ve seminer olanağı sağlamak,

n) Çağdaş veya eski heykellerin, ülkemizdeki özgün örneklerin ve heykel sanatını ilgilendiren her türlü uygulamalı alanda ve madde 3'ü içeren tüm konularda fotoğraf, film, video, slayt, bilgisayar ve benzeri araçlarla fototek oluşturmak, bilgi bankası kurmak ve bunları başkalarının da yararına sunmak ve referans kaynağı olabilecek bir kitaplık ve dökümantasyon oluşturmak.

Mimar Sinan Üniversitesi "Heykel Tasarımı Uygulama ve Araştırma Merkezi" ile heykel sanatı ile ilgili kuruluşların eğitim ve gelişme plan ve programlarına destek görevi gerçekleştirilir. Bu görev Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin hazırlayacağı programlar için gerçekleştirilir. Temel amaç; ülkenin, heykel sanatı alanında görev yapacak, konularında gerekli bilimsel ve sanatsal verilerle donatılmış, uygulama özelliğini kazanmış elemanlar yetiştirmektir. Merkez destek hizmetinin yanısıra, ülkemizdeki heykel tasarımı bilincinin ve etkinliğinin yaygınlaşması amacı ile kamuya dönük çalışmalar düzenleyerek yaygın eğitim görevini de yerine getirir.