HAKKIMIZDA
 Merkez Müdürü  Prof. Dr. Meriç BAKİLER
 Müdür Yardımcısı   Yrd. Doç. Dr. Mevlüde KAPTI
 Email  merlab@msgsu.edu.tr meric.bakiler@msgsu.edu.tr
 Telefon (+90)212 246 0011 / 5651
 Direkt (+90)212 234 7588
 Fax (+90)212 234 7588
 Web Adresi https://merlab.msgsu.edu.tr/
 Adres  Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad.No: 71 Bomonti - Şişli /İSTANBUL 
 Kuruluş Tarihi  21.07.2010

 

Kültürel mirasın koruma ve onarımı üzerine yapılan çalışmalar bilim ve sanatın ayrılmaz bir bütün olduğunu gösterir. Yaşadığımız bu topraklarda binlerce yıldır bırakılan, medeniyetin temelini oluşturan, birçok eser eksik ve yanlış onarımlar sonucu yok olmuştur. Dünya mirası olan bu eserlerin gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarılması merkezimizin birinci önceliğidir.

Devlet Planlama Teşkilatı (yeni ismi ile Kalkınma Bakanlığı) tarafından desteklenen “Merkezi Araştırma Laboratuvarı” projesi (MerLab) 2010 yılı Temmuz ayında başlamıştır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulan Kültür Varlıkları ve Sanat Eserleri Malzeme Uygulama ve Araştırma Merkezi çatısı altında faaliyetlerine devam etmektedir.

Kültür Varlıkları ve Sanat Eserlerinin korunması için malzeme analizi konusunda hizmet veren ve ileri analiz yöntemlerinin kullanıldığı geniş kapsamdaki cihaz parkurunu içinde barındıran ülkemizde kurulmuş öncü laboratuvardır. İlkleri kendisine amaç edinen merkezimiz, Kültür Varlıkları ve Sanat Eserlerinin yerinde (in-situ) tahribatsız analizlerini yapabilmek için 2013 yılında MOBİL laboratuvarı faaliyete geçirmiştir. Dokuz alt laboratuvardan oluşan Merkezi Araştırma Laboratuvarında ileri analiz yöntemleri kullanılarak bilimsel güvenilirliğin arttırılması için çalışmalar yapılmaktadır. Bu bağlamda, özgün ve çağdaş malzemelerin nitelikleri ve üretim teknolojileri, bozulma durumları ve mekanizmaları belirlenerek koruma onarım çalışmalarının daha sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için raporlar hazırlanmaktadır. Merkezimiz, üniversitemiz araştırmacılarının yurtiçi/yurtdışı çalışmalarına bilimsel destek verdiği gibi kamu kurum/kuruluşları, sanayi ve üçüncü şahıslarla işbirliği yapmaktadır.

Kültür Varlıkları ve Sanat Eserlerinin koruma-onarımı, teknolojik açıdan sürekli gelişme kaydeden bir konudur. Merkezimiz yurtdışı bağlantıları ile bu konudaki gelişmeleri takip ederek akademik olarak ilerlemesini sürdürecektir.

Geleceğimiz için, saygılarımla…

Prof. Dr. Meriç BAKİLER

Kültür Varlıkları ve Sanat Eserleri Malzeme

Uygulama ve Araştırma Merkezi

Müdürü