GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ
Müdür : Prof. Fatma Refika TARCAN
Müdür Yardımcıları :

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Emre YAVUZ

Dr. Öğr. Üyesi Sedat BALKIR

Enstitü Sekreteri : Nilüfer ATMACA DİKERLER
Telefon : (0212) 244 03 97
Faks :  
E-Posta :  guzsanenstitusu@msgsu.edu.tr
Adres : Meclis-i Mebusan Caddesi No: 24 Fındıklı MSGSÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü Beyoğlu / İstanbul

2014-2015 Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış olan Güzel Sanatlar Enstitüsü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin tüm Anasanat Dalları, Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Anabilim/Anasanat Dalı ile Devlet Konservatuvarı'nın Müzik ve Sahne Sanatları Anasanat Dallarına bağlı yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarını bünyesinde taşımaktadır. Öğretim kadrosu, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ve Konservatuvarın bünyesinde görev alan öğretim elemanları ile derssaati ücretli öğretim elemanlarından oluşmaktadır. 

Yüksek lisans ve sanatta yeterlik çalışması ile bunların gerektirdiği ileri düzeyde eğitim, sanatsal araştırma ve uygulama faaliyetlerinde Enstitü, ihtiyaç duyulan öğretim kadroları ve uzman kadroların oluşturulmasını hedeflemektedir.