GRAFİK TASARIMI
Bölüm Başkanı : Doç. Çetin TÜKER
Bölüm Başkan Yardımcıları : Dr.Öğr.Üyesi Başak ÜRKMEZ
Dr. Öğr. Üyesi Umut SÜDÜAK
Bölüm Sekreteri : Zahide TURAN
Telefon : 0212 252 1600 / 4265-4266
Faks : (0212) 245 21 64
Eposta : grafiktasarim@msgsu.edu.tr

 

Amacımız 
İletişim medyalarının hızla gelişimi, grafik tasarımın görsel iletişim dilinin her gün yeniden sorgulanmasına ve farklı anlatımların yaratılmasına yol açmaktadır. Bu koşullar doğrultusunda Bölümümüzde verilen eğitim, çağdaş ve etkin görsel dil yaratabilecek, toplumsal ve kültürel değişimleri izleyen, kavrayan, sorgulayan, bilinçli ve mesleki alanında ihtisaslaşmış grafik tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Eğitimimiz
Bölümümüzün eğitim programında, grafik tasarımın üretim alanında yer alan kurumsal kimlik, kitap, dergi, katalog, basın ilanı, ambalaj tasarımı, broşür, afiş, faaliyet raporu vb. ürünler birbirine eklemlenen elemanlardan meydana gelen tek bir projenin unsurları olarak ele alınır. Lisans eğitimi programımız, grafik tasarımın basılı medya veya dijital tasarım alanlarında ihtisaslaşmayı sağlamak ve öğrencilerin yaratıcı niteliklerini geliştirmek üzere yapılandırılan 4 yıllık program üzerine kuruludur.

Grafik Tasarım Bölümü’ndeki 4 yıllık programın ilk iki yılı kapsayan 4 yarıyılda, tasarımın temel sorunlarını ele alan zorunlu dersler ağırlıktadır. 5. yarıyıldan başlayarak seçmeli dersler, giderek artan oranda 7. yarıyılın sonuna kadar devam eder. 8. yarıyılda tüm derslerini başarmış olan öğrenci, yalnız diploma çalışmasını gerçekleştirdiği "Grafik Tasarım 6" dersini alarak, diploma çalışmasını jüriye sunar ve başarılı olması durumunda mezun olur. Bölümden mezun olan öğrencilerimiz, tasarım stüdyoları, reklam sektörü, kurumların tasarım ve kurumsal kimlik sorumlusu veya danışmanı olarak görevler alabilecekleri gibi; kendi tasarım atölyelerini kurarak serbest çalışabilir ya da sanat ve tasarım ortamlarında üretim yapabilirler.

Bölümümüz 1996 yılından bu yana düzenlediği uluslararası organizasyonlarla, yurtdışından ve yurtiçinden grafik tasarımcıların ve öğrencilerin de katıldığı çeşitli seminer ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapmaktadır. Eğitim yılı içinde belli aralıklarla grafik tasarım disiplinine yönelik alanlardan çağrılan konukların yürüttüğü eğitim projeleri, öğrencilerin meslekleriyle ilgili yenilikler, eğilimler hakkında bilgilenmelerini ve eğitim formasyonlarının gelişimini desteklemektedir. (www.grafist.org) Grafik Tasarım Bölümü, lisans eğitiminin yanı sıra, yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarıyla da grafik tasarımda ihtisaslaşmaya yönelik akademik ve bilimsel eğitime katkı sunmaktadır.

 

Tarihçemiz
Sanayi-i Nefise Mektebi’nin 1926’da "Güzel Sanatlar Akademisi" adını almasından sonra, Dönemin Akademi Müdürü Namık İsmail Bey tarafından 1927 yılında "Afiş Atölyesi" adı altında kurulan Bölümümüz, ülkemizde grafik tasarım eğitimi veren ilk kurumdur. Kuruluşundan 1932 yılına kadar Avusturyalı Eric Weber tarafından yönetilen Afiş Atölyesi’nin başkanlığına, Paris’teki eğitimini tamamladıktan sonra 1932’de yurda dönen Mithat Özar getirilmiş, 1940 ile 1950 yılları arasında da Zeki Faik İzer başkan olarak görev yapmıştır. Zeki Faik İzer döneminde bu atölyede Türkiye’deki grafik tasarımın önemli isimleri yetişmiştir. Zeki Faik İzer’in asistanı olarak kariyerine başlayan Namık Bayık 1950 ve 1988 yılları arasında bu birimde yönetici olmuştur. Afiş Atölyesi 1967’de "Grafik Atölyesi" adını almış, 1982 yılında Güzel Sanatlar Akademisi’nin üniversite statüsüne geçmesi ve “Mimar Sinan Üniversitesi” adını almasından bir süre sonra da "Grafik Bölümü" adı kabul edilmiştir. 1988 yılında Prof. Namık Bayık’ın emekli olmasının ardından 1988-90 ve 1994-96 yılları arasında olmak üzere iki defa bölüm başkanlığı görevinde bulunan Prof. Süleyman Saim Tekcan, bölümde bilgisayar atölyesini kuran isim olmuştur. 1990-94 yıllarında bölüm başkanlığı yapan Prof. İlhami Turan’dan sonra, 1996-2001 yılları arasında başkanlık görevini yürüten Prof. Yurdaer Altıntaş döneminde mesleki alanda uzmanlaşma ve ihtisaslaşma çalışmalarıyla, bölümümüz bugünkü çağdaş eğitim yapısına ulaşmıştır. Altıntaş’ın 2001 yılında emekli olmasının ardından, Prof. Dilek Bektaş bu görevi üstlenmiştir. 2005 yılında Prof. Dilek Bektaş’ın emekli olması üzerine, 2005-2017 yılları arasında Prof. Ayşegül İzer Grafik Tasarım Bölüm Başkanlığı’nı yürütmüş, 2017 yılında Prof. T. Melih Görgün Grafik Tasarım Bölüm Başkanlığı'na seçilmiştir.

Doç. Çetin TÜKER
Doç. Çetin TÜKER
Doç. Çetin TÜKER