GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

 

Giyim Üretim Teknolojisi
Programı Başkanı
: Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim YILMAZ
Telefon : (0212) 243 53 43 (6137) ( Program Başkanı )
Faks : (0212) 243 53 43 (5671)
E-Posta :  myotekstil@msgsu.edu.tr
Adres : MSGSU MYO Bomonti Kampüsü Giyim Üretim Teknolojisi Programı Cumhuriyet Mah.
Silahşör Cad. No: 71 Şişli/İstanbul


Giyim Üretim Teknolojisi Programının amacı giyim üretim alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası bilgi paylaşımına açık; ürün ve süreçleri teknolojik, çevresel ve toplumsal duyarlılıkları dikkate alarak, optimum şartlarda planlayabilme, üretebilme ve yönetebilme becerilerine sahip; sektörün ihtiyaçlarını sanat, estetik ve tasarım referansı ile karşılayabilen nitelikli meslek elemanı yetiştirmektir.

Programımızın Vizyonu; Değişen koşullara uyum sağlayabilen, sektör eğilmelerini önceden tahmin edebilen esnek eğitim modelleri ve programları oluşturarak iş dünyası ile işbirliğinin sürekliliğini sağlamak.

Programımızın Misyonu ise teknolojinin hızlı gelişimi göz önünde bulundurularak, sektörün devamlılığı için teknolojik ve yapısal gelişmelere uyum sağlayabilecek bilgiyi ezberleyen değil, kullanabilen, üretime dönüştürebilen, sürekli değişim ve gelişime açık tekniker seviyesinde nitelikli eleman yetiştirme misyonu ile; bilimsel çalışmaların sayısını ve eğitim faaliyetlerinin kalitesini arttırma yönünde çalışmalar gerçekleştiren bir birimdir.

Programımızın Türkiye’nin Tekstil ve Konfeksiyon ihracatında söz sahibi olduğu ve dünyaca tanınan bir moda kenti olması yönünde çalışmaların sürdürüldüğü İstanbul ilinde yer alması, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ile gerçekleştirilen işbirliği ve teknolojik donanımlarımız mezunlarımızın yeterliliklerine uygun olarak istihdam edilmesinde diğer okullara göre büyük avantaj sağlamaktadır.

Donanımımız:

 • 2 adet 40 kişi kapasiteli derslik 
 • 1 adet Bilgisayarlı Kalıp Hazırlama Laboratuvarı (10 Bilgisayar) 
 • 1 adet Ürün Geliştirme Laboratuvarı (15 Bilgisayar) 
 • 1 adet Seminer Salonu
 • 1 adet Üretim Atölyesi’nden oluşmaktadır.

Eğitimini Verdiğimiz Yazılımlar:

 • TETRA CAD Kalıp Hazırlama Programı
 • SENTEZ VOGUE Hazır Giyim Üretim Yönetimi Programı 
 • NEBİM V3 Hazır Giyim Üretim Yönetimi Programı 
 • REDTREE Kalıp Hazırlama Programı

Öğrencilere bilgiyi yaparak öğreten çalışma ortamları yaratarak, esnek öğrenim ve uygulama alanları oluşturarak kendilerini ifade etme imkânı sağlayan Giyim Üretim Teknolojisi Programımız her yıl 30 öğrencimizi mezun etmektedir. Mezun öğrencilerimizin bugünkü konumları incelendiğinde lisans öğrenimine devam edenler dışında istihdamın %100’e yakın olduğu, çalışan öğrencilerimizin pozisyonlarının aldıkları eğitime ve mesleki yeterliliklerine uygun olduğu görülmektedir.

Mezunlarımız:

 • Tasarım Süreçleri
 • Modelhane Süreçleri 
 • Üretim Planlama Süreçleri 
 • Üretim Süreçleri 
 • Kalite Süreçleri 
 • Mağazacılık ve Perakende Üretim Süreçleri 

konularında gerekli teorik ve uygulama becerisine sahip olarak mezun olmaktadır.