Fotoğraf
 Merkez Müdürü  Doç. Tuna UYSAL
 Müdür Yardımcıları   
 Email  fuam@msgsu.edu.tr 
 Telefon  0212 252 1600 / 4338
 Fax  
 Adres  Pürtelaş Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No: 24 Beyoğlu/İSTANBUL 
 Kuruluş Tarihi  18.01.2015

 

Merkezin amaçları:

Sanatsal ve bilimsel yaklaşımlarla, fotoğraf ve ilgili alanlarda araştırmalar ve projeler gerçekleştirmek, kuram ve yöntemler geliştirmek, uygulamaya yönelik çalışmaları üstlenmek, alanla ilgili faaliyetlere destek olmak, ulusal ve uluslararası resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği sağlamak, yaygın eğitime destek vermek, ayrıca arşivleme ve yayın yapmaktır.

 

Merkezin faaliyet alanları:

a) Fotoğrafın uygulama tanımları içerisine dahil olan her türlü farklı alanda, sanatsal ve bilimsel bir yaklaşımla çalışmalar yapmak ve yaptırmak, projeler yürütmek,

b) Merkezin araştırma, inceleme ve uygulama ürünlerini basın ve yayın organları aracılığıyla kamuya açan her türlü yazılı ve görsel yayını yapmak; araştırma sonuçlarını içeren kitap serisi, dergi, internet sitesi hazırlamak ve bu çalışmaların basına iletilmesini sağlamak,

c) Farklı kültürel alanlarda yapılan araştırmalara katkı sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası tartışma ortamı oluşturmak, sempozyum, panel, konferans, workshoplar-atölye çalışmaları ve seminerler düzenlemek,

ç) İlgili araştırma konularına ilişkin faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

d) Fotoğraf alanında; kapsamlı bir kütüphane ve  dokümantasyon merkezi oluşturmak, bu amaçla görsel malzemeleri bağış olarak kabul etmek, gerektiğinde satın almak, tasnif etmek, arşivlemek, ulusal ve uluslararası müze, okul, kütüphane ve bireysel arşivleri sayısal ortama aktarmak ve paylaşmak,

e) Sanat ve kültür değeri olan yerli ve yabancı fotoğraf eserlerini sergilemek, yurt içinde ve yurt dışında fotoğraf sanatını tanıtmak,

f) Özel ve mülki kurum ve kuruluşların fotoğraf alanına yönelik ticari, sanatsal ve kültürel projelerine/ihtiyaçlarına danışmanlık hizmeti vermek, gerektiğinde katkı sağlamak,

g) Fotoğraf alanında üretilmiş yerli ve yabancı seçkin yazılı ve görsel yapıtları derlemek, çevirmek, basmak ve yaymak,

ğ) Ulusal ve uluslararası özel kuruluşlara ve kamuya açık, fotoğrafın çeşitli uygulama alanlarına yönelik eğitim faaliyetleri düzenlemek,

h) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü öğretim programlarının uygulanmasına kadro, sahip olacağı fiziksel ve teknik olanaklarıyla destek vermek, söz konusu öğretim programlarına bağlı olarak önlisans ve lisans kademelerinde bu görevi sürdürmek ve bu kapsamda öğrencilerin araştırmalarını kolaylaştırmak ve desteklemek üzere organizasyonlar yapmak.