FİZİK

 

Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Yamaç DELİDUMAN
Bölüm Başkan Yardımcısı : Dr. Öğr. Üyesi Ferhat ÖZOK
Bölüm Sekreteri : Cuma KAYMAK
E-Posta : fizik@msgsu.edu.tr
Telefon : (0212) 246 00 11-5534
Faks : (0212) 261 11 21
Adres : Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. No:71 5.Kat 34380 Bomonti- Şişli, İstanbul

 Bölümün misyonu ve vizyonu

Bölümümüzün ana misyonu; ortak ilke, amaç ve hedefler doğrultusunda teorik ve deneysel fizik alanında ulusal ve uluslararası bilim camiasında kabul ve önem gören orijinal çalışmalar vasıtasıyla bilgi üretmek ve bu ve benzer çalışmaları üretecek donanıma sahip bilim insanlarını yetiştirmektir.

Bölüm Hakkında

Bölümümüz Yüksek Lisans Programı 1999 yılında başlamış olup 2006 yılına kadar 3 mezun vermiş ve 2010 senesine kadar kadro ve mekan darlığı nedeni ile yeteri kadar verimli çalışmamıştır. 2009 senesinden itibaren MSGSÜ yönetimi ve Fizik Bölümü, Lisans Programının açılması, Fizik Yüksek Lisans Programının canlandırılması ve Fizik Doktora Programının oluşturulması doğrultusunda bir çalışma başlatmış ve söz konusu hedeflere ulaşmak için yeterli sayıda, yetişmiş elemanın bir araya getirilmesi, böylelikle bilimsel araştırmaların ve buna paralel olarak öğretim programlarının güncel kalite standartlarına çıkarılması görüşünü benimsemiştir.

Bu kararlar bağlamında, 2011 yılından itibaren yüksek lisans programı düzenli öğrenci almaya başlayarak tekrar aktif hale getirilmiştir. Akabinde 2013-2014 akademik yılında doktora programını başlatan MSGSÜ fizik bölümü, 2016-2017 yılında da lisans programını başlatmıştır. Halihazırda her biri yurtiçinde ve yurtdışında seçkin üniversitelerde eğitim görmüş dokuz öğretim üyesi ve dört araştırma görevlisi ile bu üç öğretim programı uluslararası standartlarda devam ettirilmektedir.

Bölümümüzde yürütülen araştırmalar ağırlıklı olarak matematiksel fizik, teorik ve deneysel yüksek enerji fiziği, kütleçekim ve kozmoloji,  kuantum gazlar ve düşük sıcaklık fiziği dallarında yürütülmektedir. Lisansüstü öğrencilerin bir kısmı bu alanda yürütülen ve TÜBİTAK, AB gibi kuruluşlarından alınan araştırma projeleri ile desteklenmektedirler. 

Fizik bölümü, asli görevi olan bilimsel araştırma ve fizik öğretiminin yanında, ülkemizin ilk ve en önemli güzel sanatlar okulu olan Üniversitemizin güzel sanatlar ve tasarım bölümleri ve öğrencileri ile disiplinler arası çalışmalar yürütmekte ve ayrıca toplumda temel bilimler hakkında farkındalığın arttırılması için farklı etkinlikler düzenlemektedir. Bölüm aşağıdaki anabilim dallarından oluşmaktadır :

  • Genel Fizik Anabilim Dalı 
  • Yüksek Enerji ve Plazma Fizigi AnabilimDalı 
  • Atom ve Molekül Fizigi Anabilim Dalı
  • Katı Hal Fiziği Anabilim Dalı 

 


Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fizik Bölümü gayri resmi sitesine https://msgsufizik.net/ adresinden ulaşabilirsiniz.