FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Müdür :  Prof. Dr. Burçin Cem ARABACIOĞLU
Müdür Yardımcıları :

 Dr. Öğr. Üyesi Elif Özge ÖZDAMAR 

 Dr. Öğr. Üyesi Rifat Gökhan KOÇYİĞİT

Enstitü Sekreteri :  Ersin KOCAYAYLA
Telefon :  (0212) 252 16 00 / 4248
Faks :  (0212) 244 05 41
E-Posta :  fenbil@msgsu.edu.tr
Adres : Yıldız Mah. Çırağan Cad. Çiğdem Sok No: Kat 4 Beşiktaş /İSTANBUL

 

Fen Bilimleri Enstitüsü, Üniversitemizin 120 yılı aşan geçmişi, birikimi ve lisansüstü eğitime verdiği özel önem çerçevesinde lisansüstü eğitimi üstlenmiş bir birimdir. 

Enstitü, Mimarlık Fakültesi’nin Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık Bölümlerinin, Fen-Edebiyat Fakültesi’nin Matematik, Fizik, İstatistik Bölümlerinin ve Enformatik Bölümünün yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitimlerini yürütmektedir. Ayrıca, Üniversitede lisans eğitimi yapılmayan Yapı Mühendisliği Dalında yüksek lisans ve doktora eğitimi İngilizce olarak verilmektedir.

Enstitü eğitim programları, kuramsal ve uygulamalı derslerin yanı sıra, konferans, seminer ve geniş kapsamlı bilimsel etkinliklerle de desteklenmektedir.

Enstitü, Anabilim Dallarında verilen eğitim programları ve çalışmalar ile ülkemizin çağdaş, bilimsel ve teknolojik gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca, öğretim kadroları ve uzman kadroların oluşumuna katkı, gençlerin bilimsel araştırmaya yönlendirilmesi Enstitünün temel amaçlarını oluşturmaktadır. 

MİSYON 

 Fen Bilimleri Enstitüsü, Anabilim / Anasanat Dallarında verilen eğitim programları ve çalışmalar ile ülkemizin çağdaş, bilimsel ve teknolojik gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Enstitünün diğer amaçları ise öğretim kadroları ve uzman kadrolarının oluşumuna katkı sağlanması ve gençlerin bilimsel araştırmaya yönlendirilmesi konularıdır. Enstitü eğitim programları, kuramsal ve uygulamalı derslerin yanı sıra, konferans, seminer ve geniş kapsamlı bilimsel etkinliklerle de eğitimi desteklemektir.  

VİZYON 

 Fen Bilimleri Enstitüsü eğitim ve araştırmalarıyla uluslar arası düzeyde saygın ve tercih edilen; yeni ufuklar açan, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilen bilim adamı ve uzmanlar yetiştiren; evrensel bilgi üretimine katkıda bulunan; uygulama ve teori arasında yenilikçi ve bütüncül bir bakış açısı kazandıran; disiplinlerarası iletişim ve işbirliği geliştiren bir kurum olmaktır.

Enstitü Kurulları

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

Prof. Dr. Burçin Cem ARABACIOĞLU (Müdür)

Prof.Dr. F.Zeynep AYGEN 

Doç.Dr. Ebru FİRİDİN ÖZGÜR 

Dr. Öğr. Üyesi Elif Özge ÖZDAMAR 

Dr. Öğr. Üyesi Gülay İLONA TELSİZ KAYAOĞLU (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Seher BAŞLIK (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Figen Gül KAFESCİOĞLU (Üye)

Ersin KOCAYAYLA (Enstitü Sekreter Vekili-Raportör)

Enstitü Kurulu Üyeleri: 
 

Prof. Dr. Burçin Cem ARABACIOĞLU (Müdür)

Prof.Dr. F.Zeynep AYGEN

Doç.Dr. Ebru FİRİDİN ÖZGÜR

Dr. Öğr. Üyesi Elif Özge ÖZDAMAR 

Prof.Dr. Gülşen ÖZAYDIN (Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı Bşk.)

Prof.Dr. Sema ERGÖNÜL (Yapı Mühendisliği Anabilim Dalı Bşk.)

Prof.Dr. Süha ERDA (Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı Bşk.)

Prof.Dr. Gülay BAŞARIR (İstatistik Anabilim Dalı Bşk.)

Doç.Dr. İpek FİTÖZ (İç Mimarlık Anabilim Dalı Bşk.)

Prof.Dr. Ayşe BERKMAN (Matematik Anabilim Dalı Bşk.)

Prof.Dr. Salih OFLUOĞLU (Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı Bşk.)

Prof.Dr. Süreyye Kayhan ÜLKER (Fizik Anabilim Dalı Bşk.)

Ersin KOCAYAYLA (Enstitü Sekreter Vekili-Raportör)

 

Ders Seçim Formu

 

ANABİLİM DALLARIVERİLEN DERECELER
Mimarlık
Mimarlık Tarihi Y.Lisans - Doktora ( Güz - Bahar) Y.Lisans / MSc. Doktora / Ph.D
Bina Bilgisi  Y.Lisans ( Güz- Bahar ) - Doktora  ( Güz-Bahar) Y.Lisans / MSc. Doktora / Ph.D.
Mimari Tasarım Sorunları  Y.Lisans ( Güz- Bahar ) - Doktora  ( Güz-Bahar) Y.Lisans / MSc. Doktora / Ph.D.
Restorasyon Tarihi Çevre Değerlendirmesi Y.Lisans ( Güz- Bahar ) - Doktora  (Güz-Bahar) Y.Lisans / MSc. Doktora / Ph.D.
Restorasyon Yenileme Ve Koruma Y.Lisans - Doktora ( Güz- Bahar ) Y.Lisans / MSc. Doktora / Ph.D.
Yapı Bilgisi Y.Lisans  ( Güz- Bahar ) - Doktora  ( Güz-Bahar) Y.Lisans / MSc. Doktora / Ph.D.
Yapı Fiziği Ve Malzemesi Y.Lisans  ( Güz- Bahar ) - Doktora  ( Güz-Bahar) Y.Lisans / MSc. Doktora / Ph.D.
Yapı Mühendisliği
Yapı Mühendisliği Y.Lisans ( Güz- Bahar ) - Doktora  ( Güz-Bahar) Y.Lisans / MSc. Doktora / Ph.D.
Yapım Proje Yönetimi Y.Lisans ( Güz- Bahar ) - Doktora  ( Güz-Bahar) Y.Lisans / MSc. Doktora / Ph.D.
Şehir ve Bölge Planlama
Şehir Ve Bölge Planlama Kentsel Koruma Ve Yenileme  Y.Lisans - Doktora ( Güz- Bahar ) Y.Lisans / MSc. Doktora / Ph.D.
Şehir Ve Bölge Planlama Kentsel Planlama  Y.Lisans( Güz- Bahar ) Y.Lisans / MSc.. Doktora / Ph.D.
Şehir Ve Bölge Planlama Kentsel Tasarım  Y.Lisans( Güz- Bahar ) Y.Lisans / MSc. Doktora / Ph.D.
Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım  Y.Lisans( Güz- Bahar ) Y.Lisans / MSc. Doktora / Ph.D.
Fizik (Y.Lisans - Doktora) Y.Lisans / MSc. Doktora / Ph.D.
Endüstri Ürünleri Tasarımı  Y.Lisans - Doktora ( Güz- Bahar ) - Doktora  (Güz-Bahar) Y.Lisans / MSc. Doktora / Ph.D.
İç Mimarlık  Y.Lisans ( Güz - Bahar )- Sanatta Yeterlilik (Güz- Bahar) - Doktora (Güz- Bahar ) Y.Lisans / MSc. Sanatta Yeterlik 
Doktora / Ph.D.
İstatistik  Y.Lisans ( Güz-Bahar) - Doktora  (Güz-Bahar) Y.Lisans / MSc. Doktora / Ph.D.
Matematik Y.Lisans ( Güz - Bahar) Y.Lisans / MSc. Doktora / Ph.D.


Mezuniyet İçin Alınması Gereken Krediler

Yüksek Lisans Mezuniyet Kredisi : 21 MSGSU, 1 Seminer dersi; 120 AKTS 
Doktora / Sanatta Yeterlilik Kredisi : 21 MSGSU; 240 AKTS

Prof. Dr. Burçin Cem ARABACIOĞLU
Prof. Dr. Burçin Cem ARABACIOĞLU
Prof. Dr. Burçin Cem ARABACIOĞLU
Prof. Dr. Burçin Cem ARABACIOĞLU
Prof. Dr. Burçin Cem ARABACIOĞLU
Prof. Dr. Burçin Cem ARABACIOĞLU
Prof. Dr. Burçin Cem ARABACIOĞLU
Prof. Dr. Burçin Cem ARABACIOĞLU
Prof. Dr. Burçin Cem ARABACIOĞLU
Prof. Dr. Burçin Cem ARABACIOĞLU