Faaliyetler

FAALİYETLER

 

Kongre / Sempozyum / Çalıştay:

 • 3rd International Congress Chemistry for Cultural Heritage, 01-05 Temmuz 2014 Viyana Güzel Sanatlar Akademisi, Avusturya: “Material characterization of the 15th-20th century wall paintings from Sinop Balatlar Church Complex in the Black Sea region of Turkey” başlıklı poster bildiri.

 

 • “Yerel Dokuda Malzeme ve Renkler” Çalıştayı, YAPEX “Restorasyon Renovasyon ve Kültür Mirasını Koruma” fuarı kapsamında MSGSU Merkez Araştırma Lab., MSGSU Mimarlık Bölümü, Akdeniz Üniv. Mimarlık Bölümü ve Onduline Avrasya A.Ş. işbirliği ile, 2013.

 

 • 35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 27-31 Mayıs 2013, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla: “Kültür mirasının tanısında ileri analiz yöntemlerinin önemi” başlıklı sözlü bildiri.

 

 • 6th International Congress on the Application of Raman Spectroscopy in Art and Archaeology (RAA 2011), 5-8 Eylül 2011 Parma, İtalya:Analyses of paints found on the Fors of Suleyman the Magnificent in the Suleymaniye Mosque” başlıklı poster bildiri.

 

 • 6th International Congress on the Application of Raman Spectroscopy in Art and Archaeology (RAA 2011), 5-8 Eylül 2011 Parma, İtalya:“Analyses of paints on the wooden separator of The Women's Lodge in the Fatih Mosque” başlıklı poster bildiri.

 

Tanıtım Etkinlikleri

 • YAPEX 2013 “Restorasyon Renovasyon ve Kültür Mirasını Koruma” fuarı, 31 Ekim-2 Kasım 2013, Antalya.

 

 • XVII. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 02-05 Ekim 2013, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul.

 

 • YAPEX 2012 “Restorasyon Renovasyon ve Kültür Mirasını Koruma” fuarı, 18-21 Ekim 2012, Antalya.

 

 

 

Atölyeler

 • YTÜ Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar MYO, TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı, BrescaniSrl-tr ve Art Restorasyon firmalarının düzenlediği “Kültürel Mirasın Korunmasında Lazer Temizliği” başlıklı atölye çalışması, 11–15 Ekim 2010, İstanbul.  

 

 • Atina ve Boğaziçi Üniversiteleri işbirliğiyle “Euromed Heritage IV Program ELAICH (Educational Linkage Approach in Cultural Heritage)” başlıklı atölye çalışması, 27-30 Eylül 2010, İstanbul.

 

Konferans

 

 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Rölöve ve Anıtlar Müdürlükleri Koordinasyon Toplantısı, 31 Ekim-2 Kasım 2013, Antalya:“Kültür varlıklarının koruma ve onarım süreçlerinde malzeme analizinin önemi” başlıklı konferans, Prof. Dr. Meriç Bakiler
 • YAPEX “Restorasyon Renovasyon ve Kültür Mirasını Koruma” fuarı, 31 Ekim-2 Kasım 2013, Antalya: “Tarihte Renk ve Kültür Varlıklarında Renk Analizi”, Yrd. Doç.Dr. Burcu Kırmızı

 

 • YAPEX “Restorasyon Renovasyon ve Kültür Mirasını Koruma” fuarı, 31 Ekim-2 Kasım 2013, Antalya: “ Kültür Varlıklarının Analiz Süreci”, Proje Uzmanı Seda Güreli
 • YAPEX “Restorasyon Renovasyon ve Kültür Mirasını Koruma” fuarı, 31 Ekim-2 Kasım 2013, Antalya: “Kültür Varlıklarının Malzeme Analizi için Örnek Alımı ve Tanımı”, Proje Uzmanı Sinan İngin

 

Araştırma/Teknik Gezi:

 • Hollanda Kraliyet Müzesi (Rijskmuseum)’nin konservasyon ve restorasyon laboratuvarları, 23-26 Eylül 2013, Amsterdam, Hollanda.

 

 • Universitat Politecnica de Catalunya ACTIO Merkezi Sanat ve Bilim Laboratuvarı, 25 Eylül-02 Ekim 2012, Barselona İspanya: “Resim restorasyonunda Raman spektrometresi ile malzeme analizi” konulu eğitim.

 

Söyleşi (Radyo TV Prog., Röportaj):

 • Çatı ve Cephe Dergisi, sayı: 41, sayfa: 52-54, ISSN 1306-5335, 2012.