ETKİNLİKLER


Sinema-TV Merkezinin arşiv, mekan ve teknik alt yapı imkanları kullanılarak Bölümümüz Öğretim Elemanları tarafından gerçekleştirilen etkinliklerden örnekler;

Belgeseller, TV Programları


1985-87 – Prof.Sami Şekeroğlu tarafından 20 bölümlük “Türk Sinema Tarihi” dizi belgeseli hazırlandı. Bu belgesel, aylık programlar halinde TRT 1. kanalda yayınlandı.
1986 – Prof.Sami Şekeroğlu tarafından hazırlanan 12 bölümlük “Ünlü Ustalar ve Filmleri” adlı dizi belgesel TRT 2. kanalda haftalık programlar halinde yayınlandı.
1988 – Kurum Öğretim Elemanları ve öğrencileri tarafından hazırlanan “Oskar Alan Filmler” adlı dizi program, haftalık olarak TRT 2. kanalda yayınlandı.
1988 – Kurum Öğretim Elemanları ve öğrencileri tarafından hazırlanan “Sinema Klasikleri” adlı dizi program, haftalık olarak TRT 2. kanalda yayınlandı.
1989 – Kurum Öğretim Elemanları ve öğrencileri tarafından hazırlanan “Toplu Gösteriler” adlı dizi program haftalık olarak TRT 2.kanalda yayınlandı.
1993 – “Türk Sineması” başlıklı belgesel hazırlanarak çeşitli televizyonlarda, ulusal festivallerin açılış programlarında gösterildi.
1994 – Muhsin Ertuğrul, Ayhan Işık, Bedia Muvahhit vb. belgeseller hazırlanarak çeşitli TV kanallarında gösterildi.
1997 – “Mimar Sinan Üniversitesi” tanıtım belgeseli hazırlandı.

Televizyon Yayını


1992-94 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştirilen BRT yayınlarının tüm hazırlık, yayın ve diğer çalışmaları Sinema-TV Merkezi’nde yapıldı. Yapılan çalışmaların tümü Öğretim Elemanları ve öğrenciler tarafından gerçekleştirildi.

Sözlü Tarih Çalışmaları

Prof. Sami Şekeroğlu’nun Kulüp Sinema 7 döneminden başlayarak gerçekleştirdiği sözlü tarih çalışmaları kesintisiz olarak devam etti. Türk kültürünün önemli isimleri, sanatçılar, sinemacılar, bilim adamlarından oluşan yüzlerce ropörtaj gerçekleştirildi. Dönemlerinin canlı tanıkları olan bu kişilerle yapılan yayın kalitesindeki kayıtlardan yararlanılarak araştırmalar yapıldı, belgesel filmler hazırlandı.

Halka Açık Film Gösterilerilerinden Örnekler

1987 – “İngiliz Filmleri Toplu Gösterisi”, “Alman Film Haftası”, “İtalyan Film Haftası”, “Japon Filmleri Haftası”, “Amerikan Sanat Filmleri Toplu Gösterisi”, “Komedi Filmleri Toplu Gösterisi”.
1988 – “Bolognini Toplu Gösterisi”, “Suriye Film Haftası”, “Alman Film Haftası”.
1989 – “Başlangıcından Günümüze Türk Sinemasını Genç Kuşaklara Tanıtma Programı” başlıklı film gösterisi.
1989 – Alman Deneysel Filmleri Toplu Gösterisi ve Werner Nekes’in katıldığı deneysel film semineri.
28 Şubat – 5 Mart 2000 : Sinema-TV Merkezi Belgesel Sinemacılar Birliği tarafından düzenlenen “Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali” kapsamında yer alan “Joris Ivens Toplu Gösterisi”.
17 – 28 Nisan 2000 : “Dünya Sinemasında Çocuk” başlıklı toplu gösteri,
16 – 29 Haziran 2000 : Çek Cumhuriyeti Başkonsolosluğu işbirliğiyle düzenlenen “Çek Filmleri Toplu Gösterisi”
27 – 31 Ekim 2000 : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Dairesi ile birlikte düzenlenen “Cengiz Aytmatov Filmleri Toplu Gösterisi”,
19 – 30 Mart 2001 : “Türk Sinemasında Kadın” başlıklı toplu gösteri
14 Kasım 2003 : “Türk Sinemasının 89.Yılı” etkinlikleri kapsamında Türk Sinemasının önemli örneklerinin  Bölüm Öğretim Elemanları tarafından Beyoğlu’ndaki sinemalarda gösterimi.
Ekim 2003Mart 2004 : Cumhuriyetimizin 80.Yılını Kutlama Programı çerçevesinde “80.Yılda 80 Film” başlıklı film gösterisi.
Kasım 2004 – Nisan 2005: “Sanat Belgeselleri” toplu gösterisi
Mayıs 2005 : BSB ile ortaklaşa düzenlenen “1001 Belgesel Film Festivali ”
Eylül 2005  : “3.Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali “
Kasım 2005 : Son bir yıl içinde yaşamlarını yitirmiş sinema sanatçılarının 20 filminden oluşturulan “Gidenlerin Ardından” başlıklı bir gösteri programı
Aralık 2005:  “Savaşta ilk kaybedilen şey masumiyettir” başlıklı 20 filmden oluşan bir gösteri programı
Ocak 2006 : Türk Sinemasının ünlü yönetmeni ve Sinema-TV Bölümü’nün değerli öğretim görevlisi Lütfi Akad için “Lütfi Akad 90 Yaşında” başlığını taşıyan ve 18 filmden oluşan gösteri programı
Şubat 2006 : Sinema-TV Bölümü’nün 3 Şubat 2005 yılında yitirdiği değerli öğretim görevlisi ve Türk Sinemasının önemli görüntü yönetmenlerinden İlhan Arakon için, 12 filmden oluşan “İlhan Arakon’un Ardından” başlıklı gösteri programı
Mart 2006 : Türk Sinemasının ünlü ustalarından Atıf Yılmaz’ın  21 filminden oluşan “Atıf Yılmaz Filmleri Toplu Gösterisi” başlıklı program
Nisan 2006 : Türk Sinemasının ünlü ustalarından Metin Erksan’ın 20 filminden oluşan “Metin Erksan Filmleri Toplu Gösterisi” başlıklı program
Haziran 2007 : Kurumda eğitim görmüş profesyonel sinemacıların filmlerinden oluşan “Bizim Çocuklar” başlıklı film gösterisi ve yine bu eğitimli sinemacıların katıldığı söyleşi programları.

Uluslararası Etkinliklerden Örnekler


1987 Fransa’da düzenlenen “Nantes 3 Kıta Festivali”nin “Türk Sineması” bölümünün organizasyonu.
1987 Almanya’nın Manheim şehrinde açılan “Başlangıcından Günümüze Türk Sineması” başlıklı fotoğraf sergisi.
1990 – Korsika’nın Bastia şehrinde düzenlenen “Türk Sineması Toplu Gösterisi”.
1994 – Starzbourg’da düzenlenen “Türk Filmleri Haftası”.
1995-96 – Başlangıcından günümüze Türk Sinemasını tanıtmayı amaçlayan Europalia projesi ve Paris’te Bouburg Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Türk Sineması Toplu Gösterisi”.
1995“Balkan Bioskop 300” adlı çok uluslu belgesel projede ortak yapım.
1996Strazbourg’da düzenlenen “Türk Sinema Şaheserleri” ve “Türk Filmleri Toplu Gösterisi”

30 Mayıs – 15 Haziran 2001 tarihleri arasında Beyaz Saray 2000-2001
Milenyum Kutlamaları çerçevesinde The Libraray of Congress tarafından düzenlenen programda ev sahipliği. Etkinliğin galasında MSÜ Sinema-TV Merkezi tarafından restore edilen, Atatürk ve Amerikan Büyükelçisi Joseph C.Grew’nun Atatürk Orman Çiftliği gezisini içeren bir film gösterildi ve “Amerikan Film Afişleri Sergisi” açıldı. Etkinlik kapsamında ayrıca  The Libraray of Congress tarafından restore edilen 15 filmin halka açık gösterisi gerçekleştirildi ve 1 Haziran 2001’de Library of Congress Sinema-Televizyon ve Ses Bölümü Küratörü Michael Mashon’un konuşmacı olarak katıldığı “Film Arşivciliği” konulu bir konferans düzenlendi.

Aralık 2002 “III.Türk Dünyası Sinema Günleri” etkinliği kapsamında
Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan Cumhuriyetlerinden gelen içlerinde önemli sinema ustalarının bulunduğu 40 kişilik topluluğa ev sahipliği.  Bu etkinlik kapsamında düzenlenen ve her Cumhuriyetin sinemasının tanıtıldığı bir konferans.

2004-2005 yıllarında düzenlenen “Uluslar arası Çocuk Filmleri Festivali’nin
danışmanlığı, festival kapsamındaki yarışmalı bölümün organizasyonu ve film gösterimlerine ev sahipliği

22-27 Mayıs 2006: İstanbul Karaköy Rotaract ve Polonya Trajmiastro Rotaract 
Kulübünün işbirliğiyle düzenlenen Kırmızı-Beyaz Film Festivali ve festival  
kapsamındaki Çağdaş Polonya sinemasına ait 6 filmin tanıtıldığı  “Polonya
Filmleri”başlıklı gösteri programı

Diğer etkinlikler ve Özel Programlardan Örnekler;

1997 – “Türk Sinemasında Kostüm” sergisi. MSÜ’de sergilendi.
1999 – Kurum arşivindeki filmlerden özel yöntemlerle hazırlanan “Fotoğraflarla Sinemada Atatürk” başlıklı fotoğraf sergisi.  MSÜ Osman Hamdi Bey salonu ve Interkamera’ 99’da sergilendi.

Nisan 2003’de yeniden yayınlanmaya başlayan “Antrakt” sinema dergisi ilk sayısını Prof.Sami Şekeroğlu’na ve Türkiye’de Sinema Eğitimine ayırdı. Derginin düzenlediği “Türkiye’de Sinema Eğitimi” başlıklı toplantıya konuşmacı olarak Bölüm Öğretim Elemanları katıldı. Toplantı metni, kapak konusu Prof.Sami Şekeroğlu olan derginin 71. sayısında yayınlandı.

Mayıs-Haziran 2003 tarihlerinde öğrencilere, öğretim elemanlarına ve sanat ve bilim adamlarına yönelik olarak hazırlanan “Akşam Sohbetleri” başlıklı toplantılarda konuşmacı olarak; Prof.Sami Şekeroğlu, Öğr.Gör.Metin Erksan, Öğr.Gör.Lütfi Akad, Öğr.Gör.İlhan Arakon yer aldı.