ETKİNLİKLER


Heykel Bölümü, ülkemizde heykel sanatı eğitimine çok yönlü katkı sağlama amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Bu etkinlikler arasında uluslararası sempozyumlar, sergiler, work-shoplar, seminerler ve söyleşiler bulunmaktadır.

Bu etkinliklerin bir kısmı Üniversitemizin olanakları ile düzenlenirken, bir kısmı farklı kurumların işbirliği ve desteğiyle sürdürülmektedir. Bu etkinlikler arasında en önemli yeri alan uygulamalı heykel sempozyumları Üniversitemiz ve yerel yönetimlerin işbirliği ile ulusal ve uluslararası düzeylerde gerçekleştirilmektedir.

1993 yılında Değirmendere’de Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu ile başlayan etkinlikler; Avsa Hadi Bara Granit Heykel Sempozyumu, Marmara Adasi Saraylar Mermer Heykel Sempozyumu, İzmit Sadi Çalik Mermer Heykel Sempozyumu, Mugla Milas Heykel Sempozyumu, Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu, Uluslararası Beşiktaş Taş Heykel Sempozyumu,Kastamonu Ahşap Heykel Sempozyumu gibi organizasyonların eklenmesiyle devam etmiştir.

Çağdaş sanatın ilkelerini gözeterek geliştirilen eğitim programı dışında, öğrencinin bireysel yaratıcılığını geliştiren, günümüz sanatı içinde çeşitlilik kazanan sanat etkinliklerine katılımı teşvik edilir, çesitli galerilerde heykel sergilerine ve yarismalara katilımı konusunda özendirilir. 2007’de Bölümümüz TSKB ile ‘Önceliğimiz Çevre’ ve Cervantes Enstitüsü ile heykel yarışmaları düzenlemiştir.

Birgi Yaz Çalıştayı ve Polonezköy Ahşap İşliği süreklilik kazanan work-shoplarımız arasındayken, Eğin ve Ağırnas gibi beldelerimizde de sivil toplum örgütleri ile ortaklaşa heykel etkinlikleri gerçekleştirilmiştir.

Heykel Bölümü'nün yillik egitim programi sürdürülürken ilgili disiplinlerin kuramcilari ile kurumumuz dışından sanatçıların da katılımıyla dialı söyleşiler ve work-shoplar düzenlenerek tartışma zeminleri olusturulur.

Sergi, konferans ve sempozyumlarin yanısıra, öğrencilerimizin Anadolu topraklarında iz bırakmış uygarlıkları yerinde görerek tanimalari için geziler düzenlenmektedir. İstanbul içinde de çeşitli müzelere her yıl geziler yapılmaktadır.