Enstitü Kurulu

Prof. Dr. Merih TANGÜN (Müdür)

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Emre YAVUZ (Müdür Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Sedat BALKIR (Müdür Yardımcısı)

Prof. Gülçin ÖZDEMİR (Resim EASD Başkanı)

Prof. Neslihan PALA (Heykel EASD Başkanı)

Doç. Çetin Tüker (Grafik Tasarımı EASD Başkanı)

Prof. Süleyman Aydan BELEN (Seramik ve Cam Tasarımı EASD Başkanı)

Prof. Kemal CAN (Tekstil ve Moda Tasarımı EASD Başkanı)

Prof. Ö. Faruk TAŞKALE (Geleneksel Türk Sanatları EASD Başkanı)

Prof. F. Refika TARCAN (Sahne Dekorları ve Kostümü EASD Başkanı)

Prof. Alev İDRİSOĞLU (Sinema-TV EASD Başkanı)

Prof. Çetin ERGAND (Fotoğraf EASD Başkanı)

Prof. İnsel İNAL (Temel Eğitim EASD Başkanı)

Prof. Selen BUCAK (Müzik)

Prof. M. Dilek EVGİN (Sahne Sanatları EASD Başkanı)

Nilüfer ATMACA DİKERLER (Enstitü Sekreteri-Raportör)