EĞİTİM

EĞİTİM

Seramik ve Cam Tasarımı eğitim programı;dört yıllık lisans eğitimi süresinin ilk iki yılında, malzemenin teknik kullanımı ile yaratıcı süreçte nasıl uygulayacağı konusunda öğrencinin bilgi ve beceri sahibi olmasını sağlamaktadır. Son iki yılda ise, endüstriyel veya sanat odaklı geniş perspektifli uygulamalar ile sanat ve tasarım alanında yetkinlik sahibi sanatçı veya tasarımcı adayları yetiştirmeyi hedeflemektir.

Özel yetenek sınavı ile her yıl lisans düzeyinde 15 öğrenci alan Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü, çağdaş, düşünen, araştıran, sorgulayan ve üreten donanımlı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Lisans eğitimi sonrası mezun olan öğrencilerimiz, seramik fabrikalarında tasarım alanında ya da kendi atölyelerinde sanat alanında çalışmalarını sürdürerek profesyonel hayatta yer almaktadır.