EĞİTİM
EĞİTİM

Eğitim programı; bilgi, yaratıcılık, teknik ve teknolojik süreç üzerine yapılandırılan Fotoğraf Bölümü, entelektüel düzeyi yüksek, hem teknik, hem de sanat alanında yetkinlik sahibi sanatçı adayları yetiştirmektedir.

Yetenek sınavı ile her yıl 20 öğrenci alma kontenjanına sahip Fotoğraf Bölümü, entellektüel düzeyi yüksek, çağdaş, düşünen, araştıran, sorgulayan ve üreten bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Lisansüstü programları Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı Fotoğraf Anasanat Dalında yürütülmekte, her yıl bahar döneminde Yüksek Lisans Programı 6 öğrenci ve Sanatta Yeterlik Programı 2 öğrenci alma kontenjanına sahiptir.