Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Döner Sermaye İşletme Müdürü :  Mehmet KESKİNLİOĞLU
Telefon :  (0212) 293 69 20
Faks :  (0212) 293 69 20
E-Posta :  donersermaye@msgsu.edu.tr


Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin tüm eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin faaliyetlerini kapsamak üzere, 5 Temmuz 1983 tarih ve 18098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesine göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 19 Eylül 1999 tarih ve 23821 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 2 nci maddesine göre hazırlanmış, 19 Ocak 2001 tarih, 24292 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış Yönetmelikle faaliyetine devam etmektedir.

Faaliyet Alanlarımız

1) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek bilimsel görüş, proje araştırma ve benzeri hizmetler yapmak, seminer konferans sempozyumlar düzenlemek, kurslar açmak,

2) Belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak,

3) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olarak iş ve hizmet üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektör’ün izni alınmak şartı ile pazarlanması ve satılması için satış ve teşhir yerleri açmak.