Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım (BOST) Programı

Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı

Enformatik, bilgi teknolojileri ile bireyler, kurumlar ve toplum arasındaki etkileşimi ve aralarındaki karşılıklı dönüşümü araştıran geniş kapsamlı ve çok disiplinli bir çalışma alanıdır. Bir problemi daha iyi anlamak, sunmak ve çözüme ulaştırmak için veriden bilgi üretimini sağlayacak farklı bilişim araçları ve hesaplama yöntemleri kullanır.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ), Enformatik Bölümü, üniversitenin genel yönelimine paralel olarak teknolojinin sanat ve tasarım gibi görsel yaratıcılık gerektiren branşlarda sosyal ve kültürel etkisi ile kullanım alanlarını araştırmaktadır. Bu branşlarda karşılaşılan farklı problem alanları için kuramsal bir çalışma sonucunda bilişim teknolojileri ve medyası ile desteklenen çözümler geliştirir. Bölüm araştırma ve eğitim faaliyetleri, ilgili alanların gerektirdiği disiplinlerle işbirliği içinde yürütülür. MSGSÜ Enformatik Bölümü bünyesindeki Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım (BOST) yüksek lisans programı bu çerçevede sayısal medyanın sanat ve tasarımla ilgili alanlarda kullanımı ile ilgilenmektedir. Eğitimde bilişim teknolojilerinin kullanımı ve yenilikçi uygulamalar geliştirimi de BOST programında özel önem verilen konulardandır.

Programda üç uzmanlık alanı bulunmaktadır:

  • Bilgisayar Grafiği ve Animasyon
  • Çoklu Ortam Veri Sunumu Teknikleri
  • Çevrim içi Teknolojiler ve Sosyal Bilişim


BOST programı çok disiplinli yapısı nedeniyle ilke olarak farklı branşlardan öğrenci başvurularını teşvik etmektedir. Ancak yüksek lisans çalışma alanına göre bilişim, sanat veya tasarım alanlarında yeterli bilgi birikimine sahip olmayan öğrencilerin enformatik ve/veya diğer bölümlerdeki derslerden oluşan bir bilimsel hazırlık programına bir yıla kadar devam etmesi tavsiye edilebilmektedir. Hangi branşlardan öğrencilerin kabul edileceği başvuru dönemlerinde MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilmektedir.