Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
 İlgili Kişiler  :   
     Yaprak Güner
 Telefon  :  0212 252 16 00 - 4201 / 4364
 Fax  :  
 E-Posta  :  basinhalklailiskiler@msgsu.edu.tr 


Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Birimi kurum içinde tüm öğrencilerimiz ile akademik ve idari personelimiz, kurum dışında ise kültür sanat çevresi, gelecekteki öğrenciler ve aileleri, tüm öğretim kurumları, gençlik örgütleri , sivil toplum kuruluşları ve medya kuruluşları Basın ve Halkla İlişkiler Biriminin hedef kitlesi ve ilgi alanıdır.

 1. Üniversite bünyesinde gerçekleştirilmek istenen tören, sergi, konferans, panel, sempozyum gibi faaliyetlerin ve toplantıların organize edilmesi,
 2. Üniversite kapsamında düzenlenen bilimsel ve sanatsal etkinliklerin haber amacıyla takip edilmesi,
 3. Üniversitemiz ile ilgili haberlerin yazılı ve görsel medyaya aktarımının sağlanması,
 4. Kamuoyuna duyuruların yapılması,
 5. Medyada yer alan üniversite ve yükseköğretim ile ilgili yazılı ve görsel haberlerin arşivlerinin oluşturulması,
 6. Üniversitedeki gelişmeler ve yatırımlarla ilgili bilgilerin, bültenler halinde basın mensuplarına ulaştırılması,
 7. Üniversiteyi ve faaliyetlerini tanıtıcı bülten, broşür, CD, film, belgesel gibi yayınların hazırlanması,
 8. Üniversiteyi tanıtmak amacıyla eğitim fuarlarına katılma ve isteyenlere tanıtıcı bilgilerin gönderilmesi,
 9. Etkinliklerin Üniversite içi ve dışındaki ilgililere duyurulması,
 10. Diğer üniversite ve kurumların etkinliklerinin Üniversite içinde duyurulması,
 11. Üniversitenin, diğer üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile ilişki ve işbirliği kurmasını sağlayıcı faaliyetlerin yürütülmesi,
 12. Üniversite yayınlarının ve faaliyetlerini tanıtıcı bilgilerin Üniversite dışı yerlere gönderilmesi,

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Birimi, düzenlediği etkinliklerin tanıtımını da yapmaktadır.Etkinliklerde temel amaç geniş katılım sağlamaktır. Etkinliklerde görevimiz;

 • Organizasyona göre kişi veya kuruluşlar ile bağlantı kurmak, gerekli yer ve zamanı belirlemek, bu mekanlar için gerekli donanımı sağlamak.
 • Organizasyon için uygun görülen sayıda ve şekilde afiş ve davetiyeyi hazırlamak ve dağıtımını yapmak
 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından hazırlatılan internet sitemizde üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen tüm etkinliklerin duyurusu yapmak.
 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ndeki tüm etkinlikleri ve önemli olayları basın bülteni ile medyaya ulaştırmak.
 • Hedef kitlelere ulaşabilmek için Üniversitemizdeki eğitim olanakları, bölümlerin tanıtımı,yapılan etkinlikler gibi birçok konunun yer aldığı tanıtım katalogları hazırlamak.
 • Üniversitemiz bünyesindeki salonları kullanarak kültür ve sanat etkinliği düzenlemek isteyen kuruluşların organizasyonlarına da destek vermek.
 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi şehir dışından gelen tanıtım çağrılarını değerlendirmeye özen göstermektedir. Bu tür çalışmalara ya Basın ve Halkla İlişkiler Birimi ya da birimimizin koordinasyonunda çağrıya cevap veren birim katılmaktadır.