Avrasya Kültür ve Sanat
 Merkez Müdürü  Prof. Dr. Abdülvahap KARA
 Müdür Yardımcısı   Dr. Öğr. Üyesi Ümmü Gülsüm Filiz BAYRAM
 Email  avraska@msgsu.edu.tr
 Telefon  0212 243 57 62
 Fax  
 Adres  Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad.No: 71 Bomonti - Şişli /İSTANBUL 
 Kuruluş Tarihi  04.03.2011


Merkezin amaçları :

a) Avrasya coğrafyası kapsamında bilimsel, kültürel ve sanatsal araştırmaları takip etmek, araştırmalar yapmak ve geliştirmek,
b) Bu araştırma ve incelemelerden ortaya çıkacak sonuçları bilim, kültür ve sanat dünyasına sunmak,
c) Bu sonuçlardan biçimsel veriler oluşturarak bu verileri ulusal ve uluslararası kültürel ortamlarla paylaşmak,
ç) Araştırma konularına ilişkin yeni araştırma yöntemleri geliştirmek,
d) Araştırma dalları arasında önemli bir yeri olan sanat dallarındaki araştırmalara ışık tutacak yeni uygulamalı araştırma teknikleri geliştirmek,
e) Araştırma programları oluşturmak.
Faaliyet alanları:
a) Araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak,
b) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar, araştırma merkezleri ve akademileri, enstitüler, laboratuarlar, atölyeler ve benzerleri ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar ve yayın yapmak,
c) Amaçları doğrultusunda bilimsel ve teknik araştırma çalışmaları düzenlemek, yürütmek, yönetmek, bu çalışmalarda yer almak ve çalışmalara destek vermek, araştırma çalışmaları sonucunda bilimsel rapor ve dokümanlar düzenlemek, konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak,
ç) Şehirciliğe ilişkin konularda, yurtiçinde ve yurtdışında yapılan organizasyonlarla işbirliği yapmak; eğitim ve öğretim faaliyetleri düzenlemek, yönetmek ve yönlendirmek; Üniversite ve diğer kuruluşlar için bilgi merkezi oluşturmak,
d) Amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak.