Arkeoloji Kulübü

Kulübün önceliği arkeoloji bölümündeki dönemler arası kopukluğu gidermek ve diğer bölümlerle disiplinlerarası ortak çalışmalar yapmaktır. Yıl içerisinde tanınmış bilim insanlarını davet ederek seminer dizileri gerçekleştirdik ve gerçekleştireceğiz. Ayrıca arkeolojik alanlara geziler düzenleyerek, öğrenci arkadaşların eserleri yerinde görmesini amaçlamaktayız.

İletişim : M. Tarık Öztürk – m.tarikozturk@outlook.com

Facebook : MSGSÜ Arkeoloji Kulübü