Amaç ve Hedefler

Amaçlar

Sahip olduğumuz olanaklar dâhilinde, üniversitemiz eğitim-öğretim amacına uygun ve her türden araştırma için gerekli bilgi kaynaklarını sağlayarak kullanıcılarımızın bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak çağdaş bir kütüphane hizmeti sunmaktır.

Hedefler

Yukarıdaki amaca bağlı olarak bilgi hizmetleri alanında meydana gelen çağdaş gelişmeler ışığında kullanıcılarımızın bilgi ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak kaynak ve hizmetleri örgütleyerek kullanıma sunmaktır.