ADAY ÖĞRENCİ

Müzikoloji Anabilim Dalı Hazırlık ve Lisans Öğretim Programı

a) Yaş koşulu aranmamaktadır.

b) Lise mezunu olmak,

c) Konservatuvar dışı lise mezunu olanların ön kayıt için, Üniversite Senatosu’nca o yıl için belirlenen TYT puanını almış olması,

d) Adayın yapılacak iki aşamalı sınavda başarılı olması gerekmektedir.

İki aşamalı sınavda;

1- Müzikoloji Bilgi ve Yetenek Sınavı: Bu sınavda aday, komisyona Müzik Tarihi ve

Müzikoloji konularında bilgi ve yeteneğini gösterecek çalışmalarını sunar.

2- Düzey Sınavı: Bu sınavda aday, solfej (dikte, deşifre, ritim okuma, sesli okuma ve müzik teorisi) konusunda sorulan sözlü ve yazılı soruları cevaplar. Sınav Komisyonunca belirlenmiş̧ Hazırlık veya Lisans 1 giriş̧ düzeylerine sahip olduğu anlaşılan adaylar ilgili sınıfa kayıt olma hakkı kazanırlar; bu düzeylerin altında kalan adaylar sınavda başarısız olarak kabul edilirler.

Özel Durumlar:

1-Devlet Konservatuvarları “Müzik Bölümü” Lise devresinden mezun olan öğrenciler düzey sınavına girmezler. Müzikoloji Bilgi ve Yetenek Sınavında aday, komisyona Müzik Tarihi ve Müzikoloji alanında bilgisini ve yaptığı çalışmaları sunar.

 

Müzikoloji Yüksek Lisans Programı

YL. 7+1

T.C. Vatandaşı Öğrenciler için Ön Koşul: Ön koşul aranmamaktadır.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Ön Koşul: Lisans eğitimini Müzik ve Müzikoloji bölümlerinde tamamlamış olmak.

Adayların, Enstitü tarafından belirlenmiş ve denkliği kabul edilmiş olan dil sınavlarından en az YDS 50 puana denk gelen veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almaları gerekmektedir.

Adayların, yazılı bilim sınavında ve jüri tarafından yapılacak olan mülakatta, Müzikoloji Anabilim Dalı Lisans devresindeki zorunlu derslerin içeriğinde belirtilen konular çerçevesinde bilgilerini sunmaları gerekmektedir. Sınavlarda başarılı olan fakat jüri tarafından eksik görülen öğrenciler için MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetmeliği çerçevesinde Bilimsel Hazırlık Sınıfı açılabilmektedir.

Adayların sınava gelirken bilimsel müzikoloji çalışmalarını içeren portfolyoyu beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir.

 

Müzikoloji Doktora Programı

DOK. 3+1

T.C. Vatandaşı Öğrenciler için Ön Koşul: Lisans veya YL eğitimini Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakülteleri’nin Müzik, Opera, Sahne Sanatları ve Müzikoloji bölümlerinde tamamlamış olmak; Sosyoloji bölümlerinde tamamlamış olup Müzik Sosyolojisi alanında Bitirme Projesi veya Yüksek Lisans Tez çalışması yapmış olmak.

 Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Ön Koşul: Lisans ve YL eğitimini Müzik ve Müzikoloji bölümlerinde tamamlamış olmak.

 Enstitü tarafından belirlenmiş ve denkliği kabul edilmiş olan dil sınavlarından en az YDS 55 puana denk gelen veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almaları gerekmektedir.

Adayların, yazılı bilim sınavında ve jüri tarafından yapılacak olan mülakatta, Müzikoloji Anabilim Dalı Lisans devresindeki zorunlu derslerin içeriğinde belirtilen konular çerçevesinde bilgilerini sunmaları gerekmektedir. Sınavlarda başarılı olan fakat jüri tarafından eksik görülen öğrenciler için MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetmeliği çerçevesinde Bilimsel Hazırlık Sınıfı açılabilmektedir.

 

Etnomüzikoloji Anabilim Dalı Hazırlık ve Lisans Öğretim Programı

Başvuracak öğrenciler için;

a) Yaş koşulu aranmamaktadır.

b) Lise mezunu olmak,

c) Konservatuvar dışı lise mezunu olanların ön kayıt için Üniversite Senatosu’nca o yıl için belirlenen TYT puanını almış olmak,

d) Adayın yapılacak iki aşamalı sınavda başarılı olması gerekmektedir.

İki aşamalı sınavda;

1- Etnomüzikoloji ve Folklor Bilgi ve Yetenek Sınavı: Bu sınavda aday, komisyona Müzik Tarihi ve

Etnomüzikoloji ve Folklor konularında bilgi ve yeteneğini gösterecek çalışmalarını sunar.

2- Düzey Sınavı: Bu sınavda aday, solfej (dikte, deşifre, ritim okuma, sesli okuma ve müzik teorisi ) konusunda sorulan sözlü ve yazılı soruları cevaplar. Sınav Komisyonunca belirlenmiş Hazırlık veya Lisans 1 giriş düzeylerine sahip olduğu anlaşılan adaylar ilgili sınıfa kayıt olma hakkı kazanırlar; bu düzeylerin altında kalan adaylar sınavda başarısız olarak kabul edilirler.

Özel Durumlar:

1-Devlet Konservatuvarları “Müzik Bölümü” Lise devresinden mezun olan öğrenciler düzey sınavına girmezler. Etnomüzikoloji ve Folklor Bilgi ve Yetenek Sınavında aday komisyona Müzik Tarihi ve Etnomüzikoloji ve Folklor alanında bilgisini ve yaptığı çalışmaları sunar.

 

Etnomüzikoloji ve Folklor Yüksek Lisans Programı

Başvuracak öğrenciler için Ön koşul aranmamaktadır. Adayların, yazılı bilim sınavında ve jüri tarafından yapılacak olan mülakatta, Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı Lisans devresindeki zorunlu derslerin içeriğinde belirtilen konular çerçevesinde bilgilerini sunmaları gerekmektedir. Farklı alanlardan gelen öğrencilere, sınavlarda başarılı oldukları takdirde, MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetmeliği çerçevesinde Bilimsel Hazırlık Sınıfı açılabilmektedir.

Yabancı uyruklu adayların başvurularında ön koşul aranmamaktadır. Adayların, yazılı bilim sınavında ve jüri tarafından yapılacak olan mülakatta, Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı Lisans devresindeki zorunlu derslerin içeriğinde belirtilen konular çerçevesinde bilgilerini sunmaları gerekmektedir. Farklı alanlardan gelen öğrencilere, sınavlarda başarılı oldukları takdirde, MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetmeliği çerçevesinde Bilimsel Hazırlık Sınıfı açılabilmektedir.

Adayların, bilimsel etnomüzikoloji çalışmalarını içeren portfolyoyu sınav günü jüri üyelerine sunmaları gerekmektedir.

Adayların ana dilleri dışında, İngilizce’den Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 50 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almaları gerekmektedir.