ADAY ÖĞRENCİ

EĞİTİM

İlk yıllarında ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora olarak düzenlenen eğitim sistemi Yükseköğretim Kanunu ile birlikte lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlik olmak üzere üç kademe olarak yeniden düzenlenmiştir. Bölümümüz lisans eğitimini Üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesine, lisansüstü kademelerindeki eğitimini ise Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı olarak sürdürmektedir.

 

Lisans Eğitimi

“Eğitim İçinde Üretim Üretim İçinde Eğitim” ilkesi doğrultusunda yetiştirilen öğrenciler, profesyonel alanda eksiği duyulan sanat ve bilim adamı için tasarlanmış uygulamaya dayalı bir eğitim sürecinden geçmektedirler. Bu özgün eğitim ilkesine uygun olarak, bir yandan Türk sinemasına uzun yıllar ürün vermiş sinemacı hocalarının danışmanlığında kendileri film çekmekte diğer yandan Kurumun profesyonel çalışmalarında görev almaktadırlar.

Modern bir usta-çırak ilişkisi ile yetişen genç sinemacılar, sinemanın zanaat kuramlarını öğrenmenin yanı sıra kültürel alt yapılarını zenginleştirip güçlendirecek, toplumsal, sosyal, kültürel, sanatsal olay ve gelişmelere ilgi ve duyarlıklarını geliştirecek, yorumlama, ifade etme bilinçlerini ortaya çıkaracak bir eğitim alarak ilerideki meslek yaşamlarının etik değerlerini oluşturmak için birikim edinmektedir.

Kurumdan yetişen okullu sinemacıların sinema, televizyon, reklam ve bağlantılı tüm profesyonel alanlarda yönetmen, senarist, görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni, post-production ve kurgu elemanı, vb. görevleri üstlenecek ve profesyonel standartta üretim yapacak donanıma sahip olmaları sağlanmaktadır.