ADAY ÖĞRENCİ

Bölümümüzde 4 yıllık lisans öğrenimi gören öğrenciler eğitim programımız içinde ağırlıklı olarak atölye çalışmaları gerçekleştirirler. Kuramsal çalışmalarla desteklenen atölye üretimi, bir heykel sanatçısının sahip olması gereken deneyimleri kazandırmayı amaçlar. Bu deneyimler özgün çalışmalar gerçekleştirmesi ve öğrenciye araştıran, sorgulayan ve karşılaştırmalar yapabilen bireyler olması için gerekli donanımı sağlar.

 Mezun olan öğrencilerimiz heykel sanatını, ülkenin gerçeklerini tanıyan ve dünya sanatının gelişmeleri içinde üretimlerini gerçekleştirecek, sanat ortamında etkili biçimde varolabilecek donanıma sahip olurlar.