Açılma Esasları

Uygulama Ve Araştırma Merkezleri Kurulması

Yürütme Kurulu Kararı
Oturum tarihi : 22/02/2000
Oturum no : 11
Karar no : 2000.11.500

Üniversitelerimizde kurulmak üzere önerilecek Araştırma ve Uygulama Merkezi tekliflerinin değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen ölçütlerin kullanılmasının uygun olduğuna ve bu nedenle, üniversitelerimiz tarafından yapılacak merkez tekliflerinde bu hususların ayrıntılı bir biçimde açıklanması gerektiğine karar verildi.

  1. Kurulması önerilen Merkezle ilgili üniversitede halen faaliyet gösteren bölümler ve bu bölümlerde uygulanmakta olan lisans ve/veya lisansüstü programlar.
  2. Merkez faaliyetlerinin bu bölümlerde uygulanan programlara ve araştırmalara sağlayacağı akademik destek.
  3. Merkezlerin, bu bölümlerde yürütülen programların amaçladığı mesleklere yönelik hazırlayıcı ve destekleyici katkıları.
  4. Merkez faaliyetlerinin bu bölümlerde yürütülen programların uygulama boyutuna yapacağı katkı.
  5. Merkez faaliyetlerinin bu bölümlerde halen yürütülmekte olan programlardan ve araştırmalardan nasıl farklılaşacağı.
  6. Merkez faaliyetlerinin özelde üniversiteye, genelde ise topluma yapabileceği katkı.
  7. Merkez için gerekli bina, laboratuvar gibi fiziki altyapı imkanların mevcut olup olmadığı. Mevcut değil ise, bu ihtiyaçların nasıl karşılanacağı ile ilgili öngörülen planlama.
  8. Merkezde görev alacak öğretim elemanlarının unvanı, adı ve soyadı ve ekteki örneğe göre düzenlenecek özgeçmişleri.
  9. Merkeze ait yönetmelik taslağı.
  10. Uygulama ve Araştırma Merkezi Açılması (Özet Başvuru Formu Ek 1 ve Örnek Özgeçmiş Formu)

 

ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ
ÖZET BAŞVURU FORMU (EK1)