TARİHÇE

Tophane-i Amire binası, XV. yüzyılda Bizans döneminde Ste. Claire ve Aya Photini kiliselerinin yer aldığı Metopon adlı bölgede kurulmuştur. Sultan II. Mehmet tarafından fetihten sonra kurulan top döküm merkezi, Osmanlı ordu ve donanmasının kullandığı askeri topların üretildiği yerdir. Bina, 1850’lerden sonra Osmanlı İmparatorluğu’nda silah sanayisinin ve silah ticaretinin merkezi olmuş, 1900’lü yıllarda bir süre eğitim merkezi olarak kullanılmış, 1958 yılında Askeri Müze olarak kullanılması gündeme gelmiştir. 1992 yılına kadar çeşitli düzenlemeler geçiren Tophane-i Amire binası, bu tarihte Mimar Sinan Üniversitesi’ne devredilmiştir. Günümüzde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi olarak hizmete açılan bu tarihi askeri binada Tophane-i Amire Beş Kubbe, Tophane-i Amire Tek Kubbe ve Tophane-i Amire Sarnıçlar olmak üzere üç ayrı sergi holü bulunmakta ve bu mekanlarda yurtiçi ve yurtdışı sergiler düzenlenmektedir. (Kaynak: T. Nejat Eralp,Tophane-i Amire, XV. Yüzyıldan Günümüze Tarihi Oluşumu, İşlevleri ve İlk Restorasyon Çalışmaları, 1996)

 

Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi

Boğazkesen cad. Defterdar Yokuşu No:2

Tophane- Beyoğlu İSTANBUL

Telefon: 02122934648

 

English:

Tophane-i Amire was constructed in the XV. century, on the area of Ste. Claire and Aya Photini churches which called as Metopon in the Byzantine period. After the conquest of Istanbul, Sultan II. Mehmed built a cannon-ball casting factory and Tophane-i Amire became a place in which the cannon balls for Ottoman army and the navy produced. After 1850s, the building became the centre of the weaponry industry and commerce. In the 1900s, it was used as a education centre. At 1958, it is started to use as a military museum. The building has undergone various arrangements until 1992. Tophane-i Amire transferred to the Mimar Sinan University at 1992.

Today, this historical military building is called as Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Culture and Art Center. It has been using as a culture and art center consisting of three exhibition halls i.e. Tophane-i Amire Beş KubbeTophane-i Amire Tek Kubbe and Tophane-i Amire Sarnıçlar. Both the native and international collections are exhibited in these multipurpose galleries through the year. (Reference: T. Nejat Eralp, Tophane-i Amire, XV. Yüzyıldan Günümüze Tarihi Oluşumu, İşlevleri ve İlk Restorasyon Çalışmaları, 1996)

 

Tophane-i Amire Culture and Art Center

Boğazkesen cad. Defterdar Yokuşu No:2

Tophane- Beyoğlu İSTANBUL

Telephone: 02122934648

 

Deutsch:

Gebäude von Tophane-i Amire wurde im 15.Jahrhundert im byzantinischen Reiches inMetopon gegrundet,indem Ste. Claire und Aya Photini Kirche lagen.Kanonenkugel Zentral ist von Mehmed II. gegrundet worden,nachdem er Konstantinope erobernt hat.In diesem Zenter wurde Kanonenkugel,die von Militär und Marine des Osmanisches Reiches verwendet wurden.Nach 1850 wird das Gebäude als Zenter von Rüstungindustrie und Waffenhandel im Osmanisches Reiches verwendet.1992 wurde Gebäude von Tophane-i Amire der Mimar Sinan Universität transferiert.Heute nennt das Gebäude als Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kultur und Art Zenter, indem Fünf Kuppeln,Tophane-i Amire Ein Kuppeln und Tophane-i Amire Zisterne liegen.In dieser Ausstellungshalle finden lokale und ausländischen Ausstellungen statt. (Quelle: T. Nejat Eralp, Tophane-i Amire, XV. Yüzyıldan Günümüze Tarihi Oluşumu, İşlevleri ve İlk Restorasyon Çalışmaları, 1996)

 

Tophane-i Amire Kultur und Art Zenter

Boğazkesen cad. Defterdar Yokuşu No:2

Tophane- Beyoğlu İSTANBUL

Telefon: 02122934648

 

TOPHANE-İ AMİRE KÜLTÜR ve SANAT MERKEZİ

tophane-i âmiretüm

 

 

 MSGSÜ TOPHANE-İ AMİRE KSM TEKKUBBE BİNASI  250m²