ETKİNLİKLER

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Grafik Tasarım Bölümü, her sene Türkiye'nin ve dünyanın en uzun soluklu grafik etkinliklerinin başında gelen GRAFİST etkinliklerinin düzenleyicisidir. Grafik ve İstanbul sözcüklerinden türetilmiş olan, 1997 yılından itibaren kesintisiz olarak düzenlenmektedir. Grafik Tasarım Bölümümüzün eğitim programında GRAFİST etkin bir yere sahiptir.

İletişim medyalarının büyük bir hızla gelişmesi, grafik tasarımın görsel dilinin her gün yeniden sorgulanmasına ve farklı anlatımlar yaratılmasına yol açmaktadır. Grafik Tasarım Bölümü’nde bu koşullar doğrultusunda şekillenen eğitimin amacı, çağdaş ve etkin bir görsel dil yaratabilecek, toplumsal ve kültürel yapıdaki değişimleri izleyen, kavrayan ve sorgulayan; daha çok düşünen ve hayata dair daha çok derdi olan tasarımcılar yetiştirmektir.

“Uluslararası İstanbul Grafik Tasarım Günleri”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü’nün 1997 yılından beri düzenlediği, eğitim amaçlı bir etkinliktir. Bu etkinlik Uluslararası Grafik Konseyi ICOGRADA’nın tanıdığı ve desteklediği bir organizasyondur.

Grafist, 1997’de, ICOGRADA’nın Tasarım İşbirliği Programı’nın, pilot projesi olarak başladı. Amaç, dünyanın farklı yerlerinde, aynı coğrafyayı paylaşan ülkelerin tasarımcılarını, tasarım eğitimcilerini ve öğrencilerini her yıl düzenlenen etkinliklerde bir araya getirmek, bir iletişim disiplini olan grafik tasarımın çevresinde, komşu kültürlerin buluşmasını ve etkileşmesini sağlamaktı. İlk işbirliği projesi, MSGSÜ ile İsrail Tel Aviv’de faaliyet gösteren Vital Tasarım Okulu arasında gerçekleşti.

Sergi, seminer ve atölye çalışmalarından oluşan GRAFİST, grafik tasarım öğrencilerinin yanı sıra, yerli ve yabancı profesyonellerin, genç tasarımcıların ve eğitimcilerin de, dünya grafik tasarımının yönelişleri konusunda bilgi edindiği bir referans olarak üstlendiği misyona ulaştı. Almanya, Avusturya, Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, İsviçre, Polonya, Çek Cumhuriyeti, ABD, Rusya, İran, Japonya, Kore, Avustralya, Kanada, İsrail, İtalya ve Yunanistan’dan uluslararası arenada tanınmış pek çok tasarımcıyı, Türkiye’deki akademisyenler, profesyoneller ve tasarım öğrencileriyle buluşturdu. GRAFİST, 2003 yılında gerçekleştirdiği 7. etkinliği ile birlikte bünyesine eklemlediği “Grafist Gelecek Kuşak” sergileriyle, grafik tasarımın usta-çırak ilişkisine genç profesyonel tasarımcıları da ekleyerek, tasarım alanında her konumdaki üreticinin etkinliğine dönüştü.

GRAFİST’in amacı, bir hafta boyunca yurt dışından gelen dünyaca tanınmış yabancı grafik tasarımcılar ve Türk grafik tasarımcıları ile yine yurtdışından gelen yabancı öğrenciler ve Türk öğrencilerin; seminer, workshop ve sergi gibi etkinlikler aracılığıyla birbirlerini tanımaları, tasarım kriterleri ve vizyonlarını değerlendirmeleri için uygun buluşma ortamını hazırlayarak tüm çalışmaların ve sonuçlarının paylaşıldığı zengin bir paylaşım alanı oluşturmaktır.

Grafik tasarımın ele aldığı, sosyal, siyasal, ekonomik ve ekolojik ilişkiler bütününü, sergilerindeki işler, seminerlerinde paylaşılan düşünceler ve atölye çalışmalarında üretilen projeler üzerinden analiz etme fırsatı sunan GRAFİST, görsel iletişimin yerel üretimlerini ve uluslararası normlardaki güncel yönelişlerini yansıtmaktadır.

Bu bağlantıyı kullanarak GRAFİST’in web sitesine gidebilir, etkinlik ile iglili daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. (www.grafist.org)