BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Mimar Sinan Üniversitesi Araştırma Fonu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı kanunla değişik 58. maddesine göre düzenlenen Yönetmelik uyarınca 1984 yılında kurulmuştur. Üniversitemiz Araştırma Fonu, 1997 yılı başından itibaren yeni bir yapılanma sürecine girmiş, bu örgütsel değişiklik sonucunda, Yürütücü Sekreterlik çalışmalarını değişik alanların temsilcisi dört uzman öğretim üyesinin görev aldığı bir yönetim kurulunun yardımıyla yürütmeye başlamıştır. Daha sonra, 03.07.2001 Tarih ve 24451 sayılı Resmi Gazetede, ‘Araştırma Fonu’nun adı ‘Bilimsel Araştırma Projeleri’ şeklinde değişikliğe gidilmiştir. Böylece Rektörlük tarafından yeni bir Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu atanmış, yeni yönerge Üniversite Senatosunca onaylanmıştır. BAP Komisyonu, Değerlendirme ve Danışma Kurulu ve Kurum içi, Kurum dışı Fonlar alt birimleri bütününden oluşan Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 18.01.2011 tarihli Üniversitemiz Senatosu’nun 4. maddesi kararıyla Bilimsel Araştırma Projeleri’nin yeni yönergesi kabul edilmiş ve yeni yapılanmasına başlanılmıştır.

Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı uygulamaya konulacak yeni programları ve desteklenecek yeni projeleri belirleyerek Komisyonun onayına sunmaktadır. Komisyon, halen yürümekte olan projeleri izleyerek onlarla ilgili işleri düzenlemektedir.

 

İLETİŞİM:

BAP Koordinatörü :Prof. Dr. Adem Erdem ERBAŞ

Yürütücü Sekreter : 

Rektörlük BAP Ofisi : Öğr. Gör. Sabri Engin AYITKAN