MİMARLIK
TEST

 

Bölüm Başkanı :  Prof. Dr. Ayşin SEV
Bölüm Başkan Yardımcıları :

Dr.Öğr.Üyesi Savaş EKİNCİ

Dr.Öğr.Üyesi Güldehan Fatma ATAY

Telefon : (0212) 252 67 06
Faks : (0212) 251 75 67

 

TARİHÇE

Bölüm FotoğrafıÜniversitemiz ve bölümümüz ilkleri misyon edinmiş köklü bir kurum olup Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde 19. Yüzyılda, Batılı ve çağdaş usulde mimarlık ve sanat eğitimi  vermek üzere  kurulmuştur.

Ülkemizde,  tarihsel süreç içinde, Osmanlı İmparatorluğu döneminde imar sistemi için kurulmuş olan geleneksel usta-çırak ilişkisine bağlı eğitim düzenine sahip İmparatorluk Hassa Mimarlar Ocağındaki kurumsal sisteminin zayıfladığı dönemde 19. Yüzyılda, 1802- 1807 yılları arasında  Hasköy’deki Berri-i Hümayun’da geometri ve mimarlık eğitimi verilmiştir. Sonrasında bu eğitim sistemi  de bırakılmış ve  1831 yılında Hassa Mimarlar Ocağı kaldırılıp yerine Ocağın Şehreminliği ile birleşmesiyle, Ebniye Müdürlüğü kurulmuştur. Bu dönemden sonra mimar yetişmesinde büyük boşluk olmuş ve mimarlık eğitiminin mühendishane dışında bir mimarlık okulunda verilmesi fikirleri tartışılmış, 1870 yılında Mekteb-i Harbiye’de ve 1877’de ayrı bir okulda mimarlık eğitimi verilmesi planları yapılmış ancak hayata geçmemiştir. 

Bu dönemde Batılı yabancı mimarlarla ve kalfalarla yürütülen imar sistemi sonrasında Osmanlı  İmparatorluğu tarafından  1882 yılında Osman Hamdi Bey müdürlüğünde Batılı anlamda ilk kez sanat ve mimarlık alanında çağdaş eğitim verecek kurum olarak hayata geçirilen ve “mimarlık şubesi”ni  de içeren Mekteb-i Sanayi-i  Nefise-i Şahane (İmparatorluk Güzel Sanatlar Okulu ) ismini taşıyan eğitim kurumumuz Cumhuriyetin ilk yıllarında  Sanayi-i  Nefise Mekteb-i Alisi olarak anılmıştır.

Mimarlık Şubesi  Alexandr Vallaury ‘nin eğitimciliği doğrultusunda   eğitimini biçimlendirmiş olup ülke mimarlığında etkin rolleri olan Alexandre Vallauri, Guilio Mongeri, Kemalettin Bey, Vedat Bey bölümün ilk hocalarındandır. Mimarlık Bölümü, 1928 yılında kurumun adının “Güzel Sanatlar Akademisi” olarak değiştirilmesinden sonra genç Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün imar etkinlikleri içinde yer almıştır. Ernst Egli, Bruno Taut, Robert Vorholzer gibi yabancı hocaların yanı sıra Sedat Hakkı Eldem, Arif Hikmet Holtay, Feridun Akozan, Halit Femir, Seyfettin Arkan, Mehmet Ali Handan, Nazimi Yaver Yenal, Rebii Gorbon, Asım Mutlu, Utarit İzgi bu dönemlerde hocalık yapmış, Akademi’nin yetiştirdiği değerli isimlerden bazılarıdır.Cumhuriyet Döneminde “Güzel Sanatlar Akademisi” ismini alan kurumda dört yıllık eğitimin, 1934 yılındaki yönetmelikle 5 yıla çıkarıldığını görüyoruz. 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde ülkenin yapılı çevresinin; korunması , sürdürülebilir olması ve yeniden yapılanmasına yön verecek olma  misyonunu üstlenen  kurumumuz, Cumhuriyet döneminde yeni dönemin ruhunu yansıtacak yeni ulusal mimarlık akımlarını oluşturmak misyonunu üstlenmiş olarak yine öncü rol oynar.

1964 yılında ismi “Devlet Güzel Sanatlar Akademisi” olarak değiştirilen kurumumuz, 1969 yılında çıkarılan 1172 sayılı kanunla bilimsel özerkliğe kavuşmuş ve “İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi” olarak anılmıştır. 1982 yılında yüksek eğitim alanında gerçekleştirilen yeni yasal düzenleme ile tüm akademilerin üniversiteye dönüştürülmesi sürecinde  Akademi  Mimar Sinan Üniversitesi 'ne dönüşmüş ve  Mimarlık Bölümü Mimarlık Fakültesinin içinde yeralmıştır. Üniversiteye dönüşüm sürecinde   yarım asırdır devam eden 5 yıllık mimarlık eğitimden  4 yıllık eğitime dönülmüştür.

2004 yılından itibaren “Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi” adını alan kurumumuzda 120 yılı aşkın bir süredir eğitimine devam eden Mimarlık Bölümü, ülkemizde mimarlık eğitimi veren en köklü ve önde gelen kurumlardan biri olma özelliğini sürdürmektedir.

HISTORY

Our university and department, a well-established institution taking initials as a mission, were initiated to conduct education with occidental and contemporary methods, in the late Ottoman period of 19th century.

In 19th century when traditional educational system depending on master-apprentice relationship in Corps of Imperial Architects (Hassa Mimarlar Ocağı) – founded for construction facilities of the empire- faded, architects of the empire used to recieve geometry and architecture education in Berr-i Humayun (a military education center) in Hasköy in years 1802-1807. In the sequel, this educational system was deserted and in 1831 Corps of Royal Architects (Hassa Mimarlar Ocağı) was abolished, instead the society was united with The City Prepect (Şehreminlik) to form Buildings Directorate (Ebniye Müdürlüğü). After this period, huge nullities arised in educating architects and ideas about educating architects outside an engineering school began to be criticized. It was planned to give architectural education in Mekteb-i Harbiye (military school) in 1870 and in a different school in 1877 however, none was realized.

Following a period of construction conducted by occidental architects and builders, in 1882 our educational institution, including an “Architectural Division”, named Sanayi-i Nefise-i Mekteb-i Şahane (Imperial Fine Arts School) was founded in directorship of Osman Hamdi Bey to give occidental education of arts and architecture. In the early years of Republic, our institution was named as Sanayi-i Nefise-i Mekteb-i Alisi.

Educational methods of the Architectural Division was shaped in the hands of Alexandre Vallaury. First tutors of the Division were Alexandre Vallaury, Guilio Mongeri, Kemalettin Bey and Vedat Bey who had effective roles in the architecture of the country. The Department of Architecture took part in the development of newly-established Republic of Turkey after the institution's name was changed to "Fine Arts Academy" in 1928. Along with well known foreign architects such as Ernst Egli, Bruno Taut and Robert Vorholzer, Sedat Eldem, Arif Hikmet Holtay, Feridun Akozan, Halit Femir, Seyfettin Arkan, Mehmet Ali Handan, Nazimi Yaver Yenal, Rebii Gorbon, Asım Mutlu and Utarit Izgi were among prominent members of the Academy in this period.The 4 year long education in institution, that was entitled “Fine Arts Academy” in Republic Period, was extended to 5 years in 1934.

Our institution, that had undertaken the mission of guiding preservation, sustainability and re-construction of the built environment of the country in Ottoman Period, played a pioneering role by undertaking the mission of creating new national architectural movements reflecting the soul of the era in Republic Period.

Renamed as “State Academy of Fine Arts” in 1964 our institution gained its scientific autonomy in accordance with the law number 1172 and renamed as “İstanbul State Academy of Fine Arts”. A legislative regulation in the field of education in 1982 requiring transformation of all academies into universities, reformed our institution into Mimar Sinan University and thus Department of Architecture took its place in Faculty of Architecture. In the transformation process, half a century old tradition of 5-year long architectural education became a 4-year long program.

Architectural Department, with a history of more than 120 years in our institution that was entitled as “Mimar Sinan University of Fine Arts” in 2004, sustains its feature of being the most well-established and outstanding foundation.