Kütüphane Kullanım Yönergesi
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
KÜTÜPHANE KULLANIM YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam

Bu yönerge, kullanıcıların Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’ni kullanım ve yararlanma esaslarını düzenler. 

İKİNCİ BÖLÜM
Kütüphane Kuralları

 1. Kütüphane Üniversitenin açık olduğu gün ve saatlerde kullanılabilir.

2. Kütüphanede sessiz ve bireysel çalışılır.

3. Kütüphaneye yiyecek ve içecekle girilmez. Çalışma alanları temiz ve düzenli bırakılır, masa

    ve sandalye gibi eşyaların yeri değiştirilemez.

4. Kütüphanede boya işleri, cetvelle proje çizimi vb. çalışmalar yapılamaz. Maket bıçağı, makas

    gibi kesici ve delici aletler kullanılamaz.

5. Kütüphane içinde cep telefonuyla konuşulmaz, yüksek sesle müzik dinlenmez, video izlenmez

    ve Skype ya da Gtalk gibi programlar kullanılmaz. İşitsel materyaller için kulaklık

    kullanılabilir.

6. Kullanıcılar kişisel eşyalarından (Cep telefonu, cüzdan, diz üstü bilgisayarı vb.) kendileri

    sorumludur. Kütüphaneye emanet eşya bırakılamaz. Kaybolan eşyadan kütüphane idaresi

    sorumlu değildir.

7. Kütüphaneye ait yayınlar izinsiz dışarı çıkartılmaz. Kütüphane koleksiyonunun güvenliği

    manyetik kapı kontrol sistemi ile sağlanmaktadır. Kütüphane koleksiyonunun izinsiz dışarı

    çıkartılmak istenmesi durumunda kütüphane personeli ilgili şahıs/lar hakkında tutanak

    hazırlar. Bu kişilerin üniversite yönetimince Kütüphaneden yararlanma hakları bir yıl

    kısıtlanır ve haklarında Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmelikleri hükümleri

    uygulanır.

8. Kütüphane içerisinde afiş, pankart, ilan vb. asılması ve dağıtılması yasaktır. Sadece

    Genel Sekreterlik’ten onaylı olanlar asılabilir/dağıtılabilir.

9. Güvenlik amacıyla kütüphane içerisinde kapalı devre kamera sistemi bulunmaktadır.

10. Açık raftan yararlanılan/alınan yayınlar masa üzerinde bırakılmalıdır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kütüphaneden Yararlanma
    Üyelik

1. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mensubu akademik ve idari personel ile öğrenciler

    üniversiteye ait kimliklerini gösterip üye formu doldurarak kütüphaneye üye olabilir ve ödünç

    kitap alabilirler.

2. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mensubu olmayan kullanıcılar ile mezunlar ve

    herhangi bir nedenle ilişiği kesilenler kütüphaneden yararlanabilir ancak üye olamaz ve ödünç

    kitap alamazlar.

    Ödünç Verme

1. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mensupları aşağıda belirtilen adet ve süreyle

    ödünç kitap alabilir. Süre dolunca kitabı almak için bekleyen kimse yoksa süre bir kez daha

    uzatılabilir.

  

Kişiler

Kitap Sayısı

Gün Sayısı

Akademik Personel

5

30

İdari Personel

5

30

Öğrenciler (Lisansüstü)

5

30

Öğrenciler (Lisans ve ön lisans)

3

15

 

2. Akademik personelin kütüphanede bulamadığı kitaplar yurt içindeki diğer üniversite

    kütüphanelerinden kütüphaneler arası ödünç verme kuralları çerçevesinde sağlanmaya

    çalışılır. Kurum dışından sağlanan kitapların kargo bedeli istekte bulunan kişi tarafından

    karşılanır.

3. Kullanıcılar kütüphaneden ödünç aldıkları kitapları zamanında iade etmekle yükümlüdür.

4. Ödünç alınan kitaplar zamanında iade edilmediği takdirde her geciken gün için 7 gün süreyle  

    yeniden kitap verilmez.

5. Üzerinde gecikmiş kitap olan üyeler bunları iade etmeden ve gecikme cezasını tamamlamadan

    ödünç kitap alamaz.

6. Danışma kaynakları (Ansiklopediler, sözlükler, rehberler...vb.), tezler, nadir eserler, ayrık

    yayınlar, süreli yayınlar ve Daire Başkanlığı tarafından belirlenen diğer materyaller ödünç

7. Kütüphane koleksiyonunda bulunan tüm bilgi kaynakları telif hakları yasası kapsamındadır.

    Bu kaynakların kopyalanması telif hakkı yasaları gereği, aksine bir hüküm olmadıkça suç

    sayılır. Ancak telif hakları gereğince bir seferde bir kitabın 1/5‘inden daha fazlasının

    fotokopisi alınamaz. Tüm kütüphane kullanıcıları telif hakkı yasalarını ve Kütüphane

    Kullanım Yönergesi kurallarını kabul etmiş sayılır.

8. Başkasına ait kimlikle ödünç kitap alınamaz.

9. Ödünç alınan kitapların eksik sayfalarından, hasarlardan ve kayıplardan kullanıcı sorumludur.

    Eksik ve hasarlı kitap getiren ya da kaybeden kullanıcı en kısa zamanda eserin aynısı ya da

    yeni basımı olmak koşuluyla temin etmekle yükümlüdür. Eğer temini mümkün değilse Taşınır

    Mal Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır.

10. Diğer üniversitelere mensup akademik personel ödünç alma işlemlerini kütüphaneler arası

      ödünç verme kuralları çerçevesinde kendi kütüphaneleri aracılığıyla yapar.

    

     Elektronik Kaynaklardan Yararlanma   

    

Elektronik kaynaklar; deneme ve abone olunan veri tabanlarını, e-dergileri, e-tezleri, e-kitapları ve açık erişim kaynaklarını kapsar. Elektronik kaynaklar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yerleşkesi içinde IP tanımlı ve ücretsiz olarak Kütüphane Web Sayfası’nda kullanıma sunulmuştur. Üniversitemiz personeli ile öğrencilerine üniversite dışından da erişim imkanı sağlanmıştır. “Üniversite Dışından Elektronik Kaynaklara Erişim” için yapılması gerekenler ile kullanıcıların uyması gereken  “Elektronik Kaynakların Kullanım Kuralları ve Telif Hakları” Kütüphane Web Sayfasında Elektronik Bilgi Kaynakları ve Duyurular başlığı altında yer almaktadır.

Lisanslı kullanım ile ilgili herhangi bir sorunu olan kullanıcılar kütüphane uzmanlarından yardım alabileceği gibi, sorununu kutuphane@msgsu.edu.tr e-posta adresine de bildirebilir.

 

    İlişik Kesme

 

1. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden değişik nedenlerle ayrılan akademik ve idari

    personel ile öğrenciler kütüphaneden ilişik kesmek zorundadır. Ödünç alınan kitabı/kitapları

    iade etmeden ilişik kesme işlemi yapılmaz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük

 1. Bu yönerge Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

2. Üniversite Senatosu’nun 18.05.1989 tarih, 7/4 sayılı kararı ile kabul edilmiş “Kütüphane

    Kullanma Yönergesi” ve Üniversite Yönetim Kurulu’nun 29.06.1989 tarih, 21/8 sayılı kararını

    içeren ekler yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürütme

1. Bu yönergenin uygulanmasından Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Rektörlüğe

    karşı sorumludur.