Personel ve Görevleri
ESENGÜL OKYAY BİLGİSAYAR İŞLETMENİ SAĞ.KÜLT.VE SP.DAİ.BŞK.
NAZLI TAŞDEMİR BİLGİSAYAR İŞLETMENİ SAĞ.KÜLT.VE SP.DAİ.BŞK.
RUKİYE DEMİRCİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ SAĞ.KÜLT.VE SP.DAİ.BŞK.
ÇAĞATAY ÜNLÜSOY DİŞ TABİBİ SAĞ.KÜLT.VE SP.DAİ.BŞK.
ERGÜL OK HEMŞİRE SAĞ.KÜLT.VE SP.DAİ.BŞK.
NİHAL YEŞİLKAYA HEMŞİRE SAĞ.KÜLT.VE SP.DAİ.BŞK.
KEMAL YILMAZ LABORANT (SH) SAĞ.KÜLT.VE SP.DAİ.BŞK.
ONUR CANAVAR MEMUR SAĞ.KÜLT.VE SP.DAİ.BŞK.
RAŞİT DOĞANIŞIK MEMUR SAĞ.KÜLT.VE SP.DAİ.BŞK.
MURAT EMRE YÜCEL MÜHENDİS SAĞ.KÜLT.VE SP.DAİ.BŞK.
BERRAK ÇAĞLAR ERSAK PSİKOLOG SAĞ.KÜLT.VE SP.DAİ.BŞK.
MİNE GEZEN PSİKOLOG SAĞ.KÜLT.VE SP.DAİ.BŞK.
HASAN HÜSEYİN İHTİYARKAPLAN SAĞLIK MEMURU SAĞ.KÜLT.VE SP.DAİ.BŞK.
ABDULLAH ZAFER KILIÇ SAĞLIK TEKNİSYENİ SAĞ.KÜLT.VE SP.DAİ.BŞK.
EMİNE YARAR SAĞLIK TEKNİSYENİ SAĞ.KÜLT.VE SP.DAİ.BŞK.
SİBEL USLU ŞEF SAĞ.KÜLT.VE SP.DAİ.BŞK.
AYSEL KAYNAR ŞUBE MÜDÜRÜ SAĞ.KÜLT.VE SP.DAİ.BŞK.
FATMA NAZLI ŞUBE MÜDÜRÜ SAĞ.KÜLT.VE SP.DAİ.BŞK.
ŞADAN TORUŞ ŞUBE MÜDÜRÜ SAĞ.KÜLT.VE SP.DAİ.BŞK.
ŞEKÜRE ALTER TEKNİKER SAĞ.KÜLT.VE SP.DAİ.BŞK.

 

Başkanlığımız, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 65’nci Maddesi uyarınca düzenlenen ve 03 Şubat 1984 gün ve 18301 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “ Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi      UygulamaYönetmeliği” çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Görevler

Sağlık Hizmetleri

Üniversitemiz Merkez binasında Dr.T.Fikret Dikmen Sağlık Merkezi'nde Tabiplik, Diş Tabipliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Tıbbi Tahlil Laboratuvarı ile birlikte Fen-Edebiyat Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı'nda bulunan Tabipliklerimizde;Üniversitemiz çalışanları,öğrencileri ve çalışanlarımızın bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri ile Üniversitemiz emeklilerine sağlık hizmeti verilmektedir.

Merkez binamızdaki tıbbi tahlil laboratuvarında; kan,idrar, Bio kimya ve sedimantasyon tetikleri yapılmak suretiyle doktorlarımızın teşhis ve tedavilerine yardımcı olunmaktadır.Bu uygulama ile diğer sağlık kuruluşlarına hasta sevki önemli ölçüde azaltılmış böylece hem işgücü kaybı önlenmiş hem de tasarruf sağlanmıştır.

Diş Tabipliğinde, köprü ve protez dışındaki diş tedavileri ile çekim,dolgu ve tedavi yapılmaktadır.

Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık

Daire Başkanlığımıza bağlı olarak yürütülen Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık faaliyetleri, öğrencilerin kendi isteği ile danışmaya gelip bireysel görüşmeler şeklinde yürütülmektedir. Yaşadıkları problem alanı ve kişinin yaşamını etkileme düzeyi de göz önünde bulundurularak görüşmeler bazen tek seans şeklinde yapılıp öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda tekrar başvurabileceği şekilde planlanırken bazen de haftada bir yada iki şeklinde düzenli görüşmeler planlanmaktadır. Görüşme süresi 30 dk. ile sınırlandırılmıştır.

2007-2008 Öğretim yılı içinde planlanan faaliyetler;

 • Bireysel görüşmelerin devam ettirilmesi,
 • İsteğe ve gönüllü katılıma bağlı olarak benzer sorunları yaşayan öğrencilerin bir araya getirilerek paylaşım ve etkileşim grupları oluşturmak,
 • Sıklıkla gözlemlenen problem alanlarına yönelik eğitici, bilgilendirici doküman çalışması yapmak,
 • Ruh sağlığı alanında uzmanlaşmış kişilerin zaman zaman okulumuza davet edilerek , 
  -Alkol ve madde kullanımı,
  -Depresyon,
  -Anksiyete bozuklukları,
  -Mesleğe atılma, gelecek kaygısı,
  -Kişilerarası ilişkiler,
  v.s. konularda bilgi verme ve paylaşıma yönelik bir takım grup yaşantıları oluşturmak.

Beslenme Hizmetleri

Üniversitemiz çalışanlarına merkez binamızda üç ayrı yemekhanede olmak üzere Fen-Edebiyat Fakültesi ve Devlet Konservatuarı ile Yedikule MYO, Sinema TV Araştırma ve Uygulama Merkezi'ndeki yemekhanelerde öğle yemeği verilmektedir.

Öğrencilerimize öğle yemekleri, tesis yetersizliği nedeniyle Merkez Bina,Fen-Edebiyat Fakültesi,Devlet Konservatuarı ile Sinema TV.Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde ve Yedikule MYO’nda öğrenci kantini olarak tahsis edilen mekanlarda verilmektedir.

Merkez mutfağımızda çalışanlarımız ile öğrencilerimiz için tek tabldot olarak pişirilen öğle yemeği yukarıda belirtilen birimlere dağıtılmak suretiyle hizmet verilmektedir. Öğle yemekleri;eğitim-öğretim döneminde 4 çeşit,tatil döneminde ise 3 çeşit olarak verilmektedir.Yemeğin maliyetindeki girdiler dikkate alınarak Üniversite Yönetim Kurulu'nca belirlenen miktarda katkı payı ücreti alınmaktadır.Ayrıca öğrencimize, yukarıda belirtilen birimlerimizdeki kantinlerde öğrencilerimizin zaruri ihtiyaçlarını gidermek için kar amacı gütmeksizin karşılanmaktadır.

Kültür ve Spor Hizmetleri

Kültür ve Spor Müdürlüğümüzün olmaması nedeniyle Üniversitemiz Kültür Hizmetleri Rektör Yardımcısı Başkanlığında Kültür Komitesince organize edilmektedir. Genel olarak üniversitemizdeki mekan darlığı nedeniyle, Üniversite merkezinde ve Devlet Konservatuarı'nda birer mini basketbol sahasından başka spor tesisimiz yoktur. Geçtiğimiz yıla kadar,zaman zaman kiralanan sahalarda çalışmalar yapılmış ise de yaygın,sıhhatli ve verimli faaliyetlerde bulunduğumuz söylenemez.Dönem içerisinde arzu edilen aktif bir spor faaliyeti uygulaması yapılmamıştır.