ÖRGÜN ÖĞRETİMİN UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİYLE SÜRDÜRÜLMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Sorularınız için: covid19@msgsu.edu.tr

 

MSGSÜ'DE DİJİTAL ÖĞRETİM DÖNEMİ

 

 

Sevgili Öğrencilerimiz, Değerli Hocalarımız,

Bildiğiniz üzere bir süredir dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 pandemisi nedeniyle günlük hayatımızda olduğu gibi üniversitemizin işleyişinde de zorunlu düzenlemeler yapmak durumunda kaldık.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararıyla 16 Mart-6 Nisan 2020 tarihlerinde derslere ara verilmiş, 19 Mart 2020 tarihli bir yazıyla da 2020 Bahar dönemiyle sınırlı kalmak üzere derslerin üniversitelerin imkânları dahilinde dijital ortamda sürdürülmesi karara bağlanmıştır.

Buna göre ders programlarımızı, içeriklerinin uygunluğuna bağlı olarak dijital ortamda yürütmek üzere yeniden düzenliyoruz. Bu olağanüstü süreçte, kurumumuzun niteliğine ve imkânlarına göre nasıl bir yol haritası izleyeceğimiz konusunu görüşmek için Bölüm Başkanlarımızla bir dizi toplantı yaptık. Daha sonra hocalarımıza gönderdiğimiz formlar aracılığıyla dijital ders için mevcut potansiyelimiz hakkında bilgi edindik. Teknik destek gerektirecek durumların acil olarak çözülebilmesi amacıyla Dijital Ortamda Ders Yürütme Komisyonu kurduk ve onlarla koordineli çalışmaları için Bölüm Başkanlıklarında alt komisyonlar oluşturduk. Öğrencilerimize doğrudan destek verecek olan Bölümlerin Dijital Ortamda Ders Yürütme Komisyonlarına ait iletişim bilgileri web sitemizin ilgili sayfasına eklenmiştir.

Üniversitemizde 25 Mart 2020 itibariyle ön lisans, lisans ve lisansüstü derslerimizi dijital ortamda yürütmeye başlayacağız. Derslerin hangi programlarla yapılacağı (uzaktan eğitime yönelik Google Groups, e-posta, Google Drive, Dropbox, Google Hangouts, Trello, Google Classroom, Skype, Zoom, Youtube, Video Paylaşım, Sosyal Medya, Whatsapp ve benzeri uygulamalar) imkânları dahilinde, hocaların seçimine bırakılmıştır.

Üniversitemizin atölye sistemine göre işleyen ve hocalarla birebir çalışma gerektiren özel yapısını da göz önüne alarak, uygulama dersleri için ileriki dönemde farklı bir düzenleme yapılacaktır. Bunun için, hafta sonları, gece programları ve yoğunlaştırılmış yaz okulu seçenekleri Bölümlerimizle birlikte değerlendirildikten sonra en uygun model üzerinden ilerlenecektir.

Online derslerin de örgün eğitimdeki dersler gibi ciddiyetle takip edilmesinin şart olduğunu, her dersin, nihayetinde bir ölçme ve değerlendirme süreciyle biteceğini ve akademik ilerlemenizin buna bağlı olduğunu lütfen aklınızdan çıkarmayın.

2020 Bahar dönemi eğitim-öğretim programlarımızın içeriğini sizlere mümkün olduğu kadar eksiksiz aktarmak için idari ve akademik kadromuzla birlikte çalışmaktayız. Önceliğimiz, üniversitemizin akademik kalitesinden ödün vermeden bu süreci tamamlayabilmektir. Bütün planlamalarımızda mezuniyet aşamasındaki öğrencilerimizin konumu hassasiyetle ele alınacaktır.  

Her olağanüstü durum, mevcut yapıyı mutlaka etkiler. Kurum olarak akıl birliğiyle çalışırken bu sürecin de üniversitemizin bilgi teknolojilerini güçlendirmek için bir fırsat olduğunu görüyoruz. Ülkemizin sanat eğitiminde en eski ve köklü kurumu olan ve bu anlamda güçlü bir marka değeri taşıyan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin çoğunlukla atölyeler ve proje sınıfları üzerine kurulmuş programlarına uyumlu bir teknolojik yapılanmaya geçmek gerektiğine hiç kuşku yok. İçinde bulunduğumuz sürecin ihtiyacımız olan modellemeler için önemli bir ön çalışma sağlayacağını da düşünüyoruz.

Sevgili öğrencilerimiz,

Sizlerden öncelikli beklentimiz, kurumsal e-posta adresleriniz üzerinden (numaranız @ogr.msgsu.edu.tr) hocalarınızla bağlantı halinde olmanızdır. Sorumlu olduğunuz dersin hocasıyla kurumsal e-postanızla iletişim kurmanız, dijital ders programın verimli bir şekilde uygulanabilmesi açısından çok önemlidir. Her Bölümde dijital ders sorunlarını yetkili birime aktarması için görevli bir komisyon belirlenmiştir. Bölümlerinizden bu konuda bilgi almanız ve karşılaşacağınız sorunları ivedilikle ilgililere iletmeniz gerekmektedir. Süreçle ilgili anlık bilgilendirmeler için Web sayfamıza “MSGSÜ DERSLERİ DİJİTAL ORTAMDA” başlıklı bir sayfa eklenmiştir.

Değerli hocalarımız,

Ders programınızı eldeki imkânlar dahilinde dijital olarak sürdürmenizin kaçınılmaz olduğu bu günlerde sürece hızla adapte olabilmeniz öğrencilerimizin vakit kaybetmemesi açısından çok önemlidir. Bu konuda ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü destek için öncelikle Bölümlerinizde oluşturulan komisyonlara başvurabilirsiniz.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ailesinin değerli üyeleri,

Sizlerin ve sevdiklerinizin bu süreçten sağlıkla, sıhhatle çıkması en büyük dileğimizdir; öncelikli hassasiyetimiz budur. Yükseköğretim Kurulu’nun takipçisi olduğu “Kalite vizyonu” doğrultusunda akademik olarak yapmamız gerekenleri yine sizlerle, hep birlikte ve dayanışarak başaracağımızdan hiç kuşkumuz yok. MSGSÜ, kimliğini ve kalitesini korumayı her zaman çok iyi başardığı gibi gerektiğinde yeni şartlara adapte olmayı da bilir. Bu anlamda korumacı olduğu kadar öncü ve yenilikçidir de. Şimdi hep birlikte öncü tarafımızı öne çıkarmanın ve zor günlerin el birliğiyle nasıl aşılacağı konusunda örnek kurum olmanın tam zamanıdır.

Hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunar, sağlıklı günler dilerim.

Prof. Dr. Handan İNCİ ELÇİ
Rektör