Tarih

Kategori

Arşiv

ÜNİVERSİTEMİZİN MEZUNU VE HOCASI Y. MİMAR ERSEN GÜRSEL’E CITE (CITÉ DE L'ARCHITECTURE & DU PATRIMOINE) TARAFINDAN “GLOBAL AWARD FOR SUSTAINABLE ARCHITECTURE 2019” ÖDÜLÜ VERİLMİŞTİR.

Her yıl, kuzey ve güney yarım kürede yer alan, toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek sürdürülebilir gelişim ve katılımcı mimarı ilkelerine sahip beş mimara Cité de l'Architecture & du Patrimoine tarafından takdim edilen “Global Award for Sustainable Architecture 2019” (2019 Sürdürülebilir Mimarlık Küresel Ödülü)'ne bu yıl üniversitemiz mezunu ve hocası Y. Mimar Ersen Gürsel layık görülmüştür.

Devlet tarafından kontrol edilen, endüstriyel ve ticari nitelikte bir kamu kurumu olan Cité de l'Architecture & du Patrimoine , 2004 yılında kurulmuş ve 2007 yılında halka açılmıştır. Kurum bünyesinde müze, mimarlık merkezi, okul, kütüphane ve bir arşiv merkezi bulunmaktadır.


← geri dön