KOORDİNATÖRLÜK
 Koordinatör  Prof. Dr. Adem Erdem ERBAŞ
 Email  
 Telefon  0(212) 252 16 00 - 4217​
 Fax  
 Adres  Meclis-i Mebusan Cad. No: 24 Fındıklı-Beyoğlu/İSTANBUL 


Misyon 
:

Uygulama ve Araştırma Merkezleri Birimi merkezlerin mali ve yönetsel konulardaki iş ve işlemlerini yönlendirmekle birlikte aralarındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlama amacını taşımaktadır. 

 

Vizyon :

Birimin altyapısını geliştirmek ve merkezler arasındaki koordinasyonu maksimum düzeye çıkarmak başta olmak üzere, merkezlerin merkezi bütçeden aldıkları ödenekleri etkin, ekonomik ve verimli olarak kullanılması, gerekse dış destek projelerinin mali yönetiminde yol gösterici olunması amaçlanmaktadır.

 

Görev ve Yetki Kapsamı :

Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin açılması 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 7/d-2.ci maddesi ile belirlenmiştir

​.​Bu kanundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak ​Yükseköğretim kurumları içinde açılacak Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin görevleri; Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 22/02/2000 tarih ve 2000.11.500 sayılı Kararı ile belirlenmiş ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin Uygulama ve Araştırma Merkezlerine ilişkin yönerge, Üniversite Senatosu’nun 18/01/2011 tarih ve 2 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir. Yönergenin 12 inci maddesi ile Merkez Koordinasyon Kurulu göre, yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir.

Sorumluluk Alanları:

  •   Uygulama ve Araştırma Merkezleri’nin oluşturulmasını teşvik etmek, desteklemek, sağlamak ve yürütülmesini izlemek.
  •   Ulusal Merkez unvanının saptanması için Denetleme Kurulu ile Bilim ve Teknoloji Kurullarını oluşturmak.
  •   Kurum içi fonlarının Uygulama ve Araştırma Merkezleri’nin bütçelerine dağılımını sağlanmak şeklinde düzenlenmiştir.