KALİTE GÜVENCEMİZ

Kalite Güvence Sistemi

136 yıllık köklü bir geleneğe sahip Üniversitemiz bünyesinde bulunan 3 Fakülte (Mimarlık, Güzel Sanatlar, Fen  Edebiyat), İstanbul Devlet Konservatuarı ve Çocuk Konservatuarı, 3 Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu; ülkemizin sanat yaşamını ve tarihini bünyesinde barındıran ve yakında yeni binasında yeniden açılacak olan Türkiye’de alanının tek örneği, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi; başta Prof. Sami Şekeroğlu Sinema Televizyon Merkezi olmak üzere, Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi ile birlikte hepsi kendi alanlarında önemli çalışmalar gerçekleştiren 23 Merkezimiz, eğitim, bilim, kültür, sanat ve tasarım alanlarında hizmetlerini sürdürmektedir.

Kalite Güvence Sistemimiz, Üniversitemizin gelenekten geleceğe uzanan çağdaş ve özgün yapısını koruyarak sanatta, tasarımda ve bilimde ülkemizde ve tüm dünyada tercih edilen öncü bir kurum olma sorumluluğunu, oluşturulacak kalite politikaları aracılığıyla desteklemeyi hedeflemektedir.

Temel Değerler

o   Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılık

o   Akademik – Bilimsel Özgürlük

o   Sorgulayıcı Yaklaşım

o   Yüksek Sanatsal-Bilimsel Nitelik 

o   Etik Değerlere Bağlılık

o   Katılımcı, Eşitlikçi, Demokratik ve Şeffaf Yönetim

o   Toplumsal Sorumluluk ve Saygı

o   Çevresel Duyarlılık

o   Doğal ve Kültürel Mirasa Saygı

o   Kamu Yararına Öncelik

o   Liyakat

o   Çağdaşlık, Yenilikçilik ve Liderlik