Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Yüksekokulu, 11 Mart 2013 tarihli ve 2013/4459 sayılı Bakanlar Kurulu kararının, 25 Nisan 2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilmesi ile 4 yıllık lisans eğitimi vermek üzere kurulmuştur.

Toprak altında ve toprak üzerinde geçmişe tanıklık eden kültürel mirasın gelecek nesillere zarar görmeden aktarılması çabası, zamanla akademik bir disiplin haline gelmiştir. Geçmişte daha çok usta-çırak ilişkisi ve el becerisine dayalı olarak biçimlenmiş disiplin, günümüzde kimya, fizik, biyoloji gibi pek çok fen bilimi ile işbirliği içinde çalışan disiplinlerarası bir bilim alanıdır.

Türkiye, muazzam kültürel çeşitliliğe ve bilgiye sahip sıra dışı bir ülkedir. Bu çeşitliliğin özgün ve sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere aktarılma çabasına karşın, kültürel mirasımız kötü saklama koşulları, çevresel etkenler, sahtecilik, definecilik vb. tehditler altındadır. Kültürel zenginliğimizin sistemli ve sürdürülebilir bir şekilde korunması, ancak koruma ve onarım bölümlerinin yaygınlaşması ve bu okullarda nitelikli uzmanlar yetişmesi ile mümkün olacaktır.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi gerek toprak altındaki eserlerin gerekse sanat eserlerinin ortaya çıkarılması, korunması ve sergilenmesine ilişkin Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir geçmişe ve deneyime sahiptir. Bu misyonla, üniversitemiz bünyesinde kurulan Yüksekokulun amacı, kültürel mirasın korunma ve onarımında uluslararası niteliklerde uzmanların yetişmesini sağlamak olduğu kadar, koruma ve onarıma ilişkin yeni yaklaşımlarla, bu disiplinin çağdaş normlarda yapılmasına öncülük etmektir.

Dört yıllık lisans eğitimi sonunda öğrencilerin, kültürel mirasın korunması ve onarımına ilişkin güncel bilgilerle donanmış, disiplinlerarası çalışma prensibini benimsemiş birer uzman olarak yetişmeleri; Taş Devri’nden günümüze dek insan elinden çıkma eserlerde kullanılan malzemelerin, çok çeşitli ileri analiz yöntemleri uygulanarak tanımlanması, bozulma nedenlerinin anlaşılması ve en doğru şekilde korunması ve onarılması konusunda uzmanlaşarak mezun olmaları amaçlanmaktadır.

Diğer taraftan, Üniversitemiz bünyesinde, Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT), şimdiki ismi ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın desteğiyle 2010 yılında kurulmuş olan ve faaliyetlerini, “Kültür Varlıkları ve Sanat Eserleri Uygulama ve Araştırma Merkezi” çatısı altında sürdürmekte olan Merkezi Araştırma Laboratuvarı (MerLab), son derece kapsamlı teknolojik altyapısı ile Yüksekokulda açılacak lisansüstü programlara destek verecektir.

Dr. Öğr. Üyesi Özden ORMANCI ÖZTÜRK: 5071 - Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi S. Halit CANOL : 5074 - Müdür Yardımcısı
Mustafa Çağrı ERTUĞRUL : 5072 - Yüksekokul Sekreteri 
Alper TURAN : 5073 - Şef ( Öğrenci İşleri )
Yılmaz Acarsoy : 5070 - Bilgisayar İşletmeni ( Mali İşler )
İLETİŞİM
Müdür : Prof. Dr. Oğuz CEYLAN
Müdür Yardımcıları : Dr. Öğr. Üyesi Özden ORMANCI ÖZTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Sıtkı Halit CANOL
Yüksek Okul Sekreteri : Mustafa Çağrı ERTUĞRUL
E-mail : yuksekokul@msgsu.edu.tr
Telefon : 0212 246 00 11
Adres : Cumhuriyet Mh. Silahşör Cd. No: 89 Bomonti- Şişli / İSTANBUL
DUYURULAR