MİMARLIK FAKÜLTESİ

/ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Tanıtım Broşürü için tıklayınız.

1882 yılında kurulan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 1982 yılında kuruluşundan itibaren bilimsel anlayışın gelişme ve ilerlemesine yönelik üniversiter bir bakış açısıyla eğitimini sürdürmektedir. Başlangıcından bu yana programımızdan çok sayıda öğrenci kent plancısı olarak mezun olmaktadır. Kent plancısı; çeşitli büyüklüklerde ve kendine özgü ekolojik ortamlarda yer alan insan yerleşmelerinin ekonomik, sosyal, kültürel ve kurumsal potansiyellerini izleyip değerlendiren, gelişme eğilimlerine bir plan çerçevesinde yön vermede etkin rol oynayan bir meslek insanıdır.

Kent plancısına sahip olması gereken formasyon dört yıllık lisans eğitimi süresince kuramsal dersler ve planlama stüdyoları aracılığıyla verilmektedir. Kuramsal dersler, genelde “planlama” kavramını evrensel ölçütleriyle vermekte, özelde ise kent planlama sürecinde gerekli olan bilgi ve becerilerin kazanılmasını sağlamaktadır. Stüdyolarda ise kuramsal bilgilerin bir türlü simülasyonu her yıl seçilen kentler üzerinde yapılmakta ve planlar üretilmektedir. Bu donanım ile kent planlamaya yönelik en yeni ve en gelişmiş bilgilerle meslek pratiğinin kalitesinin üst düzeylerde olması sağlanmaya çalışılmaktadır. Ayrıca hem Türkiye’de hem de Avrupa’da herhangi bir kurumdaki planlama olgusuna evrensel düzeyde bakarak analiz edebilen, senteze ulaşabilecek kapasitelere sahip kişiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mesleki formasyon ve etik değerlerle toplumun gelişmesi ve kalkınmasına çok önemli katkıları olacak öğrencileri yetiştirme misyonumuz, alternatif eğitim ve bilimsel etkinliklerle desteklenmektedir.

Bölümümüz, dünya üniversiteleriyle oluşturduğu protokollerle öğrenci ve öğretim üyesi değişimi programlarını hayata geçirmekte, düzenlediği bilimsel etkinliklerle bilgi alışverişini güçlendirmekte ve sonuçta öğrencilerimizin yüksek lisans ve doktora tezlerine yönelik araştırma yapmalarına olanak sağlanmaktadır. Erasmus öğrenci değişim programı çerçevesinde Universitat Stuttgart, Universitat Hannover, Fachhochschule Bielefeld, Hochschule Wismar, Universitat Kassel, Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven, Hafencity Universitat Hamburg, University of Siegen, Bauhaus Universitat Wiemar, Hochschule für Gestaltung Schwabisch Gmünd, L'Universite De Mons, Artesis University College Antwerp, Universite Libre de Bruxelles, Universite De Liege, Technical University of Liberec, Ecole NationaleSuperieure D'architecture De Nancy, Universite Paris Pantheon Sorbonne, Ecole Nationale Superieure d' Architecture de Paris Belleville, Cardiff University, Hogeschool Van Amsterdam, The London School of Economics and Political Science, Universitat Politecnica de Catalunya, Universidad Politecnica de Madrid, Universidad Politecnica de Valencia, Universita Degli Studi di Roma La Sapienza, Universita degli studi di Genova, Politecnico di Bari, Politecnico di Torino, Politechnika Gdanska, Universidade de Lisboa Instıtuto Superior Tecnico, Universitatea "Dunarea de Jos"Din Galati,  Universitatea "Ştefan Cel Mare" Din Suceava, Aristotle University of Thessaloniki üniversiteleriyle yapılan anlaşmalar verimli bir şekilde devam etmektedir. Bunların yanında Hindistan’dan CEPT University ve Japonya’dan Tokyo University of Arts ile de ikili protokoller kapsamında ilişkiler kurulmuştur. 2005 yılından bu yana da Erasmus IP kapsamında Avrupa’dan ortak üniversiteler tarafından düzenlenen çalıştaylara bölümümüz öğrenci ve öğretim elemanları katılmaktadır.

Yüksek lisans eğitimimiz; Kentsel Planlama, Kentsel Tasarım, Kentsel Koruma ve Yenileme uzmanlık alanlarından oluşmaktadır. Kent planlama, mimarlık, ekonomi, sosyoloji ve hukuk alanlarından bu programlara her yıl çok sayıda katılım gerçekleşmektedir. Üniversitenin temel misyonu, bilimsel çalışma yapmak ve bunu toplumun gelişmesi için toplum yararına kullanımını sağlamaktır. Bu bağlamda, bölümümüzün bilimsel etkinlikleri kuruluşundan bu yana geçen süreç içinde üç dalda yoğunlaşmıştır. Her yıl ulusal “Kırsal Alan Planlaması Semineri”, “Kentsel Koruma ve Yenileme Semineri” ve “Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu” düzenlenmekte, bu daldaki uzmanların bilimsel görüşlerini tartıştığı platformlar oluşturulmakta ve elde edilen yayınlarla bu konulardaki gelişmeler yaygınlaştırılmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışı üniversiteleri ile ortaklaşa düzenlenen stüdyo çalışmaları ve geleneksel hale gelmiş olan “Çarşamba Seminerleri” ile öğrencilerimizin kültürel birikimleri zenginleşmektedir.

Bölümümüzün amacı öğrencilerimize bir meslek sahibi sağlamanın ötesinde gelişmiş araştırıcı kapasiteleri de kazandırmaktır. Mezunlarımız, bu kapasiteler ve etik değerlerle görev alacakları her türlü kurumda ve projede üstün başarılar ortaya koyan, toplumsal gelişmeye önemli katkıları olan bireyler olarak ön plana çıkmaktadırlar.

Şehircilik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Pelin GÖKGÜR (Şehircilik A.B.D Başkanı)

Kentsel Tasarım Bilim Dalı

Prof. Dr. Gülşen ÖZAYDIN
Prof. Dr. Ebru FİRİDİN ÖZGÜR (Bilim Dalı Bşk. Yrd.)
Doç. Dr. Bilge (Ulusay) ALPAY
Dr. Öğr. Üyesi Bahar AKSEL ENŞİCİ
Dr. Öğr. Üyesi Melih BİRİK
Dr. Öğr. Üyesi Müge ÖZKAN ÖZBEK
Öğr. Gör. Dr. İnci ŞAHİN OLGUN
Arş. Gör. Dr. Ahmetcan ALPAN
Arş. Gör. Dr. Ömer D. AKSOYAK
Arş. Gör. Yasin BARIŞ GÖĞÜŞ
Arş. Gör. Dr. Saadet Tuğçe TEZER
Arş. Gör. Elif HANT
Arş. Gör. İdil AKYOL KOÇHAN

Kentsel Planlama Bilim Dalı

Prof. Dr. Fatma ÜNSAL
Doç. Dr. Binnur ÖKTEM ÜNSAL
Dr. Öğr. Üyesi İjlal KAYA ALTAY
Öğr. Gör. Emine Aslı ODMAN PEROUSE
Arş. Gör. Dr. Kumru ÇILGIN ÇALIŞ
Arş. Gör. Gülhayat ARZU ERTURAN

Kentsel Koruma ve Yenileme Bilim Dalı

Prof. Dr. Arzu KOCABAŞ DİREN
Doç. Dr. M. Rıfat AKBULUT
Doç. Dr. Y. Dilek ERDEN ERBEY
Dr. Öğr. Üyesi Sibel GÜRSES
Arş. Gör. Dr. Çağdaş SAYDAM
Arş. Gör. Derya ALTINER

Bölge Planlama Anabilim Dalı

Prof. Dr. Murat Cemal YALÇINTAN
Prof. Dr. Besime ŞEN (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof.Dr. Hürriyet Gülsün ÖĞDÜL
Prof. Dr. Adem Erdem ERBAŞ
Doç.Dr. Tansel ERBİL
Doç. Dr. Kevser İsmet ÜSTÜNDAĞ
Doç. Dr. Seher Demet KAP YÜCEL
Dr. Öğr. Üyesi Hale MAMUNLU KOCABAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Tayfun KAHRAMAN
Dr. Öğr. Üyesi Gizem AKSÜMER KAYNARCA
Dr. Öğr. Üyesi Levent ÖZAYDIN
Dr. Öğr. Üyesi M. Teoman TEKKÖKOGLU
Dr. Öğr. Üyesi Çare Olgun ÇALIŞKAN
Öğr. Gör. Elif YERSEN (KARAKOÇ)
Arş. Gör. Ümit Özlem ÜNVER GÖÇER
Arş. Gör. Sinem SEÇER SİPAHİ
Arş. Gör. Bedriye Okşan TÜYLÜOĞLU
Arş. Gör. Bengisu ERTEK
Arş. Gör. Nahit KARACA
Arş. Gör. Özlem ÇALIŞKAN
Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...

Çalışma alanı kent olan bölümümüz, üniversiteye giriş sınavında MF-4 puan türü ile öğrenci almakla beraber, kentlerin disiplinler arası bir çalışma ortamı oluşu dolayısıyla sosyolojiden, ekonomiye; hukuktan, mimarlık ve tasarım gibi uygulamalı disiplinlere kadar geniş bir yelpazede zorunlu ve seçmeli dersler sunmaktadır. Bu disiplinler arasılık öğrencilerimize ilgi duydukları alanlara yönelme konusunda büyük kolaylık sağladığı gibi, mezun olduktan sonra da, sahip oldukları formasyon doğrultusunda çok çeşitli alanlarda iş olanağı sunmaktadır.

Eğitim dili Türkçe olan bölümümüz, 2013 – 2014 akademik yılında 357,26072 taban puanıyla öğrenci almıştır. Bu puanlama ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İngilizce), Ortadoğu Teknik Üniversitesi (İngilizce), İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nin ardından gelmektedir. Bölümümüzü diğer üniversitelerden ayıran temel özellik, fiziksel mekânı; sosyal, ekonomik, kültürel ve politik bileşenleri ile bir bütün olarak ele alması ve bunu üniversite tarihinden gelen “Akademi” geleneği ile güzel sanatlarla harmanlayarak aktarabilmesidir.

Tüm bunların yanı sıra üniversite bünyesinde bulunan; basketbol, voleybol, futbol, dağcılık, dans, sinema, tiyatro, pandomim, felsefe, edebiyat ve daha birçok aktif öğrenci kulübü, öğrencilere hobilerini ilerletme ve sosyalleşme konusunda geniş imkânlar sunmaktadır. Bölümüzün öğrenci kulübü olan MEKİK (Metropolis Kentsel İncelemeler Kulübü) ise sene içerisinde düzenlediği Anadolu’nun çeşitli kentlerine yapılan geziler ve daha birçok etkinlikle hem eğlenceli hem de eğitici bir üniversite hayatı sunmaktadır.

İLETİŞİM
Bölüm Başkanı : Prof.Dr. Murat Cemal YALÇINTAN
Bölüm Başkan Yardımcıları : Doç. Dr. Y.Dilek ERBEY
Dr.Öğr.Üyesi Çare Olgun ÇALIŞKAN
:
Telefon : (0212) 293 77 49
Faks : (0212) 293 77 49
Adres : Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Meclis-i Mebusan Cad. No:24
34427 Fındıklı-İSTANBUL
Eposta Adresi : sehir.bolge@msgsu.edu.tr
Web Sitesi : https://www.msgsu.edu.tr/faculties/mimarlik-fakultesi/sehir-ve-bolge-planlama-bolumu
DUYURULAR