MİMARLIK FAKÜLTESİ

/ ENDÜSTRİYEL TASARIM

Endüstriyel tasarım öğretimi, ülkemizde ilk kez 1971 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne bağlı olarak Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu (U.E.S.YO.) kapsamında kurulmuştur.1972 yılında, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde İç Mimarlık ve Endüstriyel Tasarım Bölümü eğitim ve öğretim programına başladı. 1979 yılında, Endüstri Tasarımı Bölümü, Endüstri Tasarımı Araştırma ve Yayın Enstitüsü (E.T.A.Y.E.) kuruldu. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi yeniden yapılanma aşamasında İç Mimarlık ve Endüstriyel Tasarım Bölümleri ayrı programlar olarak yapılandı. 1981 yılında, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Mimar Sinan Üniversitesi’ne dönüştürüldü ve Mimarlık Fakültesi’ne bağlanarak 4 yıllık öğretim programına geçildi. Üniversitemiz, 2004 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi adını alarak eğitim-öğretimine devam etmektedir.

Endüstriyel Tasarım Bölümü'nün bugünkü temel amacı, Üniversitenin kendi kimliğini taşıyan bilim ve sanat ortamı içinde amaca en uygun ürün tasarımı gerçeğini ve bu alanda yaratıcı çözümleri hayata geçirecek olan, en iyi ve yetkin endüstri tasarımcılarını yetiştirmektir.

Diğer yandan, Endüstriyel Tasarım Bölümü, sahip olduğu akademi geleneğinin doğal bir uzantısı olarak klasik eğitime dayalı bir ekolün temsilcisidir.

Bölümün sisteminde, endüstrinin gerçek ihtiyaçlarını yansıtmakta olan, birçok alanla ilgili programlar geliştirilmiş bulunmaktadır. Bu programlar içinde, "üretim-­tüketim-yatırım" kapsamındaki her türlü araç gereç, ulaşım, otomotiv, ambalaj gibi çok değişik ürünlerin tasarımı yer almaktadır. Endüstrinin bu önemli alanında ortaya çıkan gerçek tasarım ihtiyacı ve bu ihtiyacın karşılanabilmesi için çözümlenmesi gereken çok yönlü sorunlar, Endüstriyel Tasarım programının temel hedeflerini ve yapısını oluşturmaktadır.

 Böylelikle, öncelikle Türk sanayisinin karşı karşıya bulunduğu ve gelecekte karşılaşabileceği tasarım sorunlarını, özellikle üst düzeydeki birikimleriyle çözümleyebilecek değerli tasarımcıları yetiştirmek de en önde gelen ilkeleri arasında bulunmaktadır.

 Endüstriyel Tasarım Bölümü'nün eğitim-öğretim programının bir diğer önemli özelliği de, üzerinde çalışılan endüstri tasarımı alanlarını ve konularını, öncelikle Türkiye'nin gerçekleri ve geleceği ile elden geldiğince yakından bağlantılı tutmaktır.

 Ancak bununla birlikte, endüstri için ürün tasarımının "Küresel” düzeydeki önemi, dünya ölçeğinde daha büyük önem kazanmakta ve bu düşüncenin etkinliği artmaktadır. Bu nedenle, program içinde yer alan her öğrencinin, dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir kuruluşta tasarım yapabilecek bilgi ve sorumlulukla donatılması da her zaman en önde tutulmakta olan diğer bir önemli ilkedir.

 Bu düşünceleri en iyi biçimde hayata geçirebilmek için, Endüstriyel Tasarım Bölümü programının yapısı, hem kuramsal, hem de uygulamaya dönük çalışmalarla belirli bir bütünlük ve uyum içinde tutulmaktadır.

 Bu iki önemli hedefi bütünleştirebilmek için, endüstrinin değişik alanlarındaki en önemli kuruluşlarıyla işbirliği içinde, her yıl endüstriyel tasarım yarışmaları ve araştırma projeleri düzenlenmektedir. Böylece henüz öğretim ve eğitim süreci içinde bulunan öğrencilerin, öncelikle endüstrinin gerçek ihtiyaçlarını yakından ve açık olarak tanıyabilmeleri için gereken işbirliği kanalları da kurulabilmektedir.

 Bu gibi yarışma ve projeler öğrencilerin endüstri kuruluşları ile yakınlaşmaları ve gelecekte de yeteneklerine uygun çalışma alanlarına yaklaşabilmeleri açısından, Endüstriyel Tasarım programının önemli hedefleri arasında yer almaktadır.

 Bu bağlamda, Lisans ve Lisansüstü eğitim veren Endüstriyel Tasarım Bölümünün amaçları ve  bakış açısı şöyle özetlenebilir:

. Türk Endüstrisine tasarım açısından yön  vermek; kuramsal araştırma ve uygulamalarla gelişmesine katkı sağlamak,

. Türk endüstrisine tasarım ve tasarımcı desteği sağlamak,

. Küresel gelişmeleri yakından izleyerek, birikimleri eğitim ve endüstriye kazandırmak,

. Endüstriyel Tasarım eğitimi ve mesleği açısından özgün bir ekol oluşturmak. 

Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...

Açıldığı yıldan beri Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisans Programı, 2017-2018 öğretim yılı itibariyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenci adayları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınav ile gerekli puanı alan öğrenciler yerleştirilmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayan öğrencilerin, YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslarda yer alan koşulları taşıması gerekmektedir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Üniversitenin kendi kimliğini taşıyan bilim ve sanat ortamı içerisinde, piyasa ihtiyaçlarına yönelik yaratıcı çözümleri hayata geçirecek olan yetkin endüstri tasarımcılarını yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda ürün geliştirme sürecini etkileyen yetkinlikler, zorunlu dersler kapsamında verilmektedir. Bu yetkinliklerin ürün geliştirme süreci pratiği ise, proje dersi kapsamında gerçekleştirilmektedir. Birinci yıl kendilerine tanımlanmış olan zorunlu dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler, seçmeli ve zorunlu dersler ile birlikte  her dönem çeşitli zorluk seviyelerinde ve bir danışman eşliğinde proje çalışması yaparlar. Öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için, program kapsamında belirtilen mezuniyet şartlarını yerine getirmeleri ve bağımsız ürün geliştirme yetkinliğinin ölçüldüğü bir diploma projesi (herhangi bir danışman eşliğinde olmadan) gerçekleştirmeleri gerekir.

Programdan mezun olan öğrenciler kendi tercihleri doğrultusunda otomotiv, beyaz eşya, tüketici elektroniği, mobilya gibi çeşitli alanlarda üretim yapan firmalarda ürün tasarımcısı olarak veya ArGe departmanlarında araştırma ve geliştirmeci olarak çalışabilecekleri gibi, kendi tasarım ofislerini kurarak tasarım hizmeti de verebilirler. Ayrıca Endüstri Ürünleri Tasarımı eğitimi veren üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışabilirler.

Bölüm öğrencileri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünün sunduğu her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde ve öğrenci kulüpleri faaliyetlerinde yer alabilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller, fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla ve işyeri stajları ile öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır.


İLETİŞİM
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Ahmet Zeki TURAN
Bölüm Başkan Yardımcıları : Dr. Öğr. Üyesi S. Meltem ÖZKARAMAN ŞEN
Dr. Öğr. Üyesi Yener ALTIPARMAKOĞULLARI
Telefon : (0212) 252 67 11 
Faks : (0212) 251 75 67