Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 136 yıllık geçmişi ile ülkemizin ilk ve  en eski mimarlık, sanat eğitimi veren kurumudur.

Mimarlık Fakültesi’nin tarihi, 1882’de kurulmuş olan Sanayi-i Nefise Mektebi bünyesinde yer alan mimarlık şubesinin eğitim hayatına başlamasına uzanmaktadır. Üniversitemizin, Güzel Sanatlar Akademisi (1928) ve İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (1964) adı altında faaliyet gösterdiği yıllarda, Mimarlık Fakültesi, Yüksek Mimarlık Bölümü olarak eğitim faaliyetini sürdürmüştür. Daha sonra 1981’de yürürlüğe giren Yüksek Öğretim Kanunu çerçevesinde üniversiteye dönüşmüş olan kurumumuz bünyesinde Mimarlık Fakültesi kurulmuştur.

Bugün Mimarlık Fakültesi’ni oluşturan dört bölüm bulunmaktadır. Bunlar; Mimarlık Bölümü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü ve İç Mimarlık Bölümleridir. Bu bölümlerden Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Endüstri Ürünleri Tasarımı ve İç Mimarlık Bölümleri merkezi sistemle öğrenci almaktadır. Mimarlık Fakültesi’nde kadrolu olarak 20 Profesör, 26 Doçent, 70 Dr. Öğretim Üyesi, 7 Öğretim Görevlisi ve 45 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 168 öğretim elemanı bulunmaktadır. Mimarlık Fakültesine 1615 öğrenci kayıtlıdır. Öğretim üyesi başına yaklaşık 9 öğrenci düşmektedir. Bu oran, öğrenci ile birebir  akademik iletişimin bir gereği olarak  değerlendirilmelidir.

Mimarlık Fakültesi bölümlerinde, mikro ölçekten makro ölçeğe kadar mimarlığın tüm alanlarında, İç Mimari, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama alanlarında bilgi ve beceri ile donatılmış meslek adamı ve öğretim kadroları yetiştirmek, bu alanlarda özellikle yurdumuzun gereksinim ve olanakları doğrultusunda, araştırma, yayın ve üretim çalışmaları yapmak, kamu kuruluşlarına bu konularda destek hizmeti vermek amaçlanmaktadır. Fakülte bünyesinde yer alan öğretim programlarının hedefi, konuttan başlayarak sosyal hizmet yapılarından endüstri yapılarına kadar her çeşit binanın projelendirilmesi ve uygulamasını yapacak mimarlar, bu yapıların iç mekanlarını düzenleyecek iç mimarlar, bu yapılardan şehir açık mekanlarına kadar insanlar için gerekli araç ve gereçleri projelendirecek endüstri ürünleri tasarımcıları, makro ölçekte ise yaşam çevremizin şekillendiği kır, kent ve bölgenin gelişme planlarını yapacak kent plancılarını yetiştirmektir.

Fakültemiz, bilimsel araştırma projeleri, merkezi ve yerel yönetimlerle işbirliği protokolleri, yabancı büyükelçilik ve konsolosluklarla ortaklıklar, döner sermaye kapsamında planlama/proje çalışmaları raporlar ile sadece eğitim ve öğretim çalışmalarında değil profesyonel yaşamın diğer alanlarında da söz sahibidir. Fakültemiz içinde, bilimsel tartışmaların ve görüşlerin yer aldığı, “tasarım+kuram” adıyla hakemli bir dergi çıkarılmaktadır. Ayrıca Fakültemizin çeşitli konularda  yayınları bulunmaktadır. Fakültemiz bünyesinde yer alan “Yapı Fiziği ve Malzeme Laboratuarı”nda, çeşitli yapı malzemelerinin testleri yapılabilmektedir. Bu kapsamda fakültemiz, eğitim ve öğretimin kalitesini arttırmak ve yapılan işbirliklerini geliştirmek yönünde çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu çerçevede fakültemiz bünyesinde faaliyet gösteren, idari olarak Rektörlüğümüze bağlı 4 adet Araştırma ve Uygulama Merkezi çalışmalarını sürdürmektedir.

-     Mimar Sinan Araştırma ve Uygulama Merkezi

-     Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi

-     Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezi

-     Anadolu Kültürü ve Sanatı Uygulama ve Araştırma Merkezi

-     Yaratıcı Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Mimarlık Fakültesi eğitim programları bu hedefler doğrultusunda her yıl gözden geçirilmektedir. Son olarak Avrupa Yüksek Öğretim Kurumları arasındaki akademik işbirliği çalışmaları çerçevesinde HAYAT BOYU ÖĞRENİM programı, ERASMUS kapsamında tüm hazırlıklar tamamlanmıştır. Rektörlüğümüzce MSGSÜ Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği’nde değişikliğe gidilmesi ve yeni yönetmeliğin kabulü  önemli bir eğitim reformunun başlamasını sağlamıştır.

Yönetmelik değişimi ile birlikte fakültemizde eğitim öğretim alanındaki tüm yönergeler, tüm ders programları yeniden ele alınmış ve modern çağın gerektirdiği yeni düzenlemeler yapılmıştır. Eğitim-öğretim planları AKTS-Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne (ECTS-European Credit Transfer System) göre hazırlanmıştır. AB Eğitim programları, akademik düşüncenin gelişimi için son derece olumlu katkılar sağlayacaktır.

Fakültemiz halen AKTS-ECTS kredileri ile MSGSÜ kredilerini birlikte kullanmaktadır. Yakın zamanda sadece AKTS-ECTS kredi sistemini kendi iç kredi sistemimiz olarak kabul etme yönünde hazırlıklarımız devam etmektedir.

Üniversitemiz 2004 yılından itibaren Erasmus Üniversite Beyannamesi’ni (EUC-Erasmus University Charter) belgesini alarak, öğretim üye ve öğrenci değişim programlarını yürütmeye hak kazanmıştır.

 

Dekan  : Prof. Dr. Ayşin SEV
Dekan Yardımcısı  :  Doç. Dr. S.Meltem ŞEN
Dekan Yardımcısı :  Dr.Öğr.Üyesi Savaş EKİNCİ
Dekan Sekreteri : İffet AYDIN
Telefon : 0212 243 00 48 
Faks : 0212 251 75 67
Adres : Vişnezade Dolmabahçe Cad. 34357 Beşiktaş / İstanbul 

Prof. Dr. Ayşin SEV

Prof. Dr. Fatma Gülşen GÜLMEZ

Prof. Dr. Gülşen ÖZAYDIN

Prof. Dr. Z. Hale TOKAY

Doç.Dr. Abdüsselam Selami ÇİFTER

Doç. Dr. Yaşar Dilek ERBEY

Dr. Öğr. Üyesi Emel BAŞARIK AYTEKİN

Prof. Dr. Ayşin SEV Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. İpek FİTÖZ İç Mimarlık Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Murat Cemal YALÇINTAN Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Ahmet Zeki TURAN Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Ebru ÖZEKE TÖKMECİ Mimarlık Bölüm Başkanı
Prof. Dr. K. Selin GÜNDEŞ  
Prof.Dr. Deniz İNCEDAYI  
Prof. Dr. Besime ŞEN  

Doç. Dr. SAADET AYTIS 

 

Doç.Dr. İlkay KOMAN

 

Dr.Öğr. Üyesi Burcu BÜKEN CANTİMUR

 

 

Yükleniyor...
Yükleniyor...
İLETİŞİM

 

Dekan : Prof. Dr. Ayşin SEV
Dekan Yardımcısı  : Doç. Dr. S.Meltem ŞEN
Dekan Yardımcısı : Dr.Öğr.Üyesi Savaş EKİNCİ
Fakülte Sekreteri(Vekaleten) : Melek KANSU
Telefon : 0212 243 00 48
Faks : 0212 251 75 67
Adres : Vişnezade, Dolmabahçe Cad. 34357 Beşiktaş / İstanbul