Şişli-Bomonti yerleşkesinde bulunan Meslek Yüksekokulu bünyesinde, Mimari Restorasyon ve Giyim Üretim Teknolojisi olmak üzere iki program bulunmaktadır. Giyim Üretim Teknolojisi Programı 1988 yılında, Mimari Restorasyon Programı ise 1989 yılında öğretim hayatına başlamıştır. Programlarımız, sahip oldukları akademik kadrosu ve vermiş oldukları öğretim programlarıyla iş dünyasında tercih edilen bireyler yetiştirmektedir.

Her iki program da, uygulamaya yönelik olarak öğrencilere, kendi alanları ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim alışkanlığı kazandırarak, sektörün gereksinim duyduğu nitelikli ara insan gücünün yetiştirilmesinde üzerine düşen görevleri yerine getirmeyi temel bir hedef olarak benimsemiştir.

Bu amaç doğrultusunca öğrencilerimizin yeterli bilgi ve beceriye sahip bireyler olabilmeleri için özverili bir eğitim/öğretim faaliyeti sürdürülmektedir. Öğrencinin bilgi, görgü ve tecrübe kazanma konusunda önemli bir yer tutan uygulamalı alan çalışmaları, öğretim faaliyetlerinin önemli yönlerinden birini oluşturmaktadır. Öğrencilerimiz böylelikle, aldıkları teorik bilgiler yanında uygulamalı atölye çalışmalarından kazandıkları deneyimlerini, ilgili sektör ve kamu kuruluşlarında yaptıkları staj çalışmalarıyla da pekiştirmektedir.

Bu sayede öğrencilerimiz mezuniyet sonrası iyi yetişmiş ve deneyimli birer insan olarak ilgili alanlarda istihdam edilebilme potansiyeline sahip bireyler olarak hayata atılmaktadır.

 

MİSYON

Öğretim süresince almış olduğu bilgileri, pratiğe dönüştürecek yetkinliğe, mesleki bilgi ve uygulama becerisine sahip, toplumsal değerlere saygılı, gelişime açık, iletişimi güçlü ve  takım çalışması disiplini kazanmış bireyler yetiştirmek.

 

VİZYON

Kurumumuzdan aldığı formasyon ile kazandığı bilgi birikimini iş dünyasına sunabilecek nitelikte elemanlar yetiştiren, konusunda önder bir öğretim kurumu olmak.

 

TEMEL DEĞERLER

 • Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılık
 • Mesleki etik değerlere bağlılık
 • İş birliği ve paylaşımcılık
 • Kalite
 • Araştırmacılık
 • Yetkinlik
 • Topluma katkı
 • Çevreci yaklaşım

 

AMAÇLAR

 • Öğretim düzeyinin yükseltilmesi, kurum içi kalite ve motivasyonun arttırılması
 • Bilimsel ve sanatsal etkinliklerin arttırılması, yayın kalitesinin yükseltilmesi
 • Paydaşlar arasında iş birliğinin artırılması,
 • Fiziksel alt yapının geliştirilmesi,

 

HEDEFLER

 • Öğretim faaliyetlerinin sektör ihtiyaçlarına paralel, güncel teknoloji kullanımı ile gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • Sürekli öğrenme bilinci oluşturmak.
 • Bilimsel çalışmaların sayısını ve kalitesini artırmak.
 • Almış olduğu bilgileri, pratiğe dönüştürecek yetkinliğe, mesleki bilgi ve uygulama becerisine sahip, toplumsal değerlere saygılı, gelişime açık, iletişimi güçlü ve  takım çalışması disiplini kazanmış bireyler yetiştirmek.
 • Fiziksel imkanlarımızı ve donanımımızı, uygulama ve eğitim alanlarımızı geliştirmek ve standartları yakalamak.

 

Müdür : Prof. Dr. Sedat KURUGÖL
Müdür Yardımcısı  : Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim YILMAZ

 

Prof. Dr. Sedat KURUGÖL
Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi  Nil ORBEYİ
Dr. Öğr. Üyesi Arzu KILINÇ 
Dr. Öğr. Üyesi Derya BULUÇ

 

Prof. Dr. Sedat KURUGÖL
Doç. Dr.  Esma İGÜS
Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim YILMAZ
Yükleniyor...

-Yatay Geçiş Komisyonu
- İntibak Komisyonu  

Yükleniyor...

Kadir ÇOLAK (ŞEF) 
Yüksekokul Sekreteri V.
212 243 53 43
Dahili: 6123

Faik YAKICI (ŞEF)
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
212 243 53 43
Dahili: 6116

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ

Ali TÜRKAN (BİLGİSAYAR İŞLETMENİ)
212 243 53 43
Dahili: 6128

Ayşe BASILGAN (ŞEF)

Giyim Üretim Teknolojisi Program Başkanlığı Sekreteri

Mimari Restorasyon Program Başkanlığı Sekreteri

Dahili: 6138

İLETİŞİM
Müdür : Prof. Dr. Sedat KURUGÖL
Müdür Yardımcısı : Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim YILMAZ
YüksekOkul Sekreteri V. : Yusuf KARADEMİR
Telefon : (0212) 243 53 43
E-Posta : myo@msgsu.edu.tr
Adres : Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. No:71 Bomonti
DUYURULAR